OBAVEŠTENjE

Obratite pažnju da je priručnik za Program saradnje nauke i privrede verzija 6.1 ažuriran u januaru 2022. godine kako bi se dodatno pojasnila pravila Programa u sekciji 2.1. PODOBNOST PODNOSILACA PRIJAVE, po kojima Podnosilac Prijave nije podoban. Ova verzija priručnika zamenjuje prethodnu.

 • Priručnik za Program saradnje nauke i privrede, 6.1 ažuriran januara 2022
 • CGS - Business Plan, November 2021
 • Budžet projekta za Program saradnje nauke i privrede, 6.1 ažuriran januara 2022
 • Prezentacija projekta za Program saradnje nauke i privrede, novembar 2021
 • CGS - Financial Forecast, November 2021
 • Smernice za procenu projekata, 6.1 ažurirane januara 2022
 • CGS - Environmental Management Plan, November 2021
 • CGS - Application Content Checklist, November 2021
 • CGS - Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • CGS - Applicant Guidelines for Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Environmental and social management framework, November 2021
 • Ugovor o finansiranju za Program saradnje nauke i privrede (6. ciklus)
 • Opšti ugovorni uslovi