Fond odlikovan Sretenjskom medaljom

za izuzetne zasluge i postignute rezultate u razvoju inovacionog sistema Republike Srbije

Saznajte više