Fond odlikovan Sretenjskom medaljom

za izuzetne zasluge i postignute rezultate u razvoju inovacionog sistema Republike Srbije

Saznajte više

5121

podnetih prijava

581

podržanih projekata

589

novih proizvoda

1072

dodeljenih vaučera

62,1

miliona evra podrške

Srbija i EU za inovacije

INOVACIJAMA DO TRŽIŠTA

20.07.2022

Detaljnije

Program akceleracije

Čitajte Katapult blog

13.07.2022

Detaljnije

Internet prezentacija

Katapult program akceleracije

15.10.2021

Detaljnije

Programi finansijske podrške

ŠTA NUDIMO?

17.08.2020

Detaljnije

Video materijal

Inovacije na delu

28.09.2020

Detaljnije

Aktuelno

Poreski podsticaji

01.07.2021

Detaljnije

Oni stvaraju inovacije

Pregled podržanih projekata

20.08.2020

Detaljnije