Rezultati rada Fonda

Od početka rada do danas, Fonda za inovacionu delatnost uložio je 51,2 miliona evra u razvoj inovacija.

Program ranog razvoja
Broj prijava 1.571
Broj podržanih projekata 199
Ukupna vrednost projekata (u €) 19.919.995
Iznos odobrenih sredstava (u €) 14.841.545
Program sufinansiranja inovacija
Broj prijava 479
Broj podržanih projekata 61
Ukupna vrednost projekata (u €) 24.702.489
Iznos odobrenih sredstava (u €) 15.187.796
Program saradnje nauke i privrede
Broj prijava 308
Broj podržanih projekata 57
Ukupna vrednost projekata (u €) 21.384.667
Iznos odobrenih sredstava (u €) 14.284.089
Inovacioni vaučeri
Broj prijava 1.112
Broj podržanih projekata 921
Ukupna vrednost projekata (u €) 6.446.124
Iznos odobrenih sredstava (u €) 4.495.810
Program transfera tehnologije
Broj prijava 36
Broj podržanih projekata 27
Ukupna vrednost projekata (u €) 580.350
Iznos odobrenih sredstava (u €) 580.350
Dokaz koncepta
Broj prijava 521
Broj podržanih projekata 93
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.752.077
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.752.077
Covid-19
Broj prijava 229
Broj podržanih projekata 12
Ukupna vrednost projekata (u €) 552.793
Iznos odobrenih sredstava (u €) 468.907
Naziv programa Broj prijava Broj podržanih projekata Ukupna vrednost projekata (u €) Iznos odobrenih sredstava (u €)
Program ranog razvoja 1.571 199 19.919.995 14.841.545
Program sufinansiranja inovacija 479 61 24.702.489 15.187.796
Program saradnje nauke i privrede 308 57 21.384.667 14.284.089
Inovacioni vaučeri 1.112 921 6.446.124 4.495.810
Program transfera tehnologije 36 27 580.350 580.350
Dokaz koncepta 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
UKUPNO 4.256 1.370 75.338.495 51.610.574