Rezultati rada Fonda

U tabeli su predstavljeni rezultati programa Fonda.

Program ranog razvoja
Broj prijava 1.863
Broj podržanih projekata 240
Ukupna vrednost projekata (u €) 24.567.561
Iznos odobrenih sredstava (u €) 17.984.984
Program sufinansiranja inovacija
Broj prijava 575
Broj podržanih projekata 77
Ukupna vrednost projekata (u €) 31.536.293
Iznos odobrenih sredstava (u €) 19.817.760
Program saradnje nauke i privrede
Broj prijava 348
Broj podržanih projekata 63
Ukupna vrednost projekata (u €) 24.073.922
Iznos odobrenih sredstava (u €) 16.067.811
Inovacioni vaučeri
Broj prijava 1.278
Broj podržanih projekata 1.072
Ukupna vrednost projekata (u €) 7.903.887
Iznos odobrenih sredstava (u €) 5.385.802
Program transfera tehnologije
Broj prijava 83
Broj podržanih projekata 59
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.199.002
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.199.002
Dokaz koncepta
Broj prijava 521
Broj podržanih projekata 93
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.752.077
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.752.077
Covid-19
Broj prijava 229
Broj podržanih projekata 12
Ukupna vrednost projekata (u €) 552.793
Iznos odobrenih sredstava (u €) 468.907
Pametni početak
Broj prijava 115
Broj podržanih projekata 27
Ukupna vrednost projekata (u €) 987.011
Iznos odobrenih sredstava (u €) 898.751
Katapult
Broj prijava 289
Broj podržanih projekata 39
Ukupna vrednost projekata (u €) 7.322.338
Iznos odobrenih sredstava (u €) 3.793.607
Naziv programa Broj prijava Broj podržanih projekata Ukupna vrednost projekata (u €) Iznos odobrenih sredstava (u €)
Program ranog razvoja 1.863 240 24.567.561 17.984.984
Program sufinansiranja inovacija 575 77 31.536.293 19.817.760
Program saradnje nauke i privrede 348 63 24.073.922 16.067.811
Inovacioni vaučeri 1.278 1.072 7.903.887 5.385.802
Program transfera tehnologije 83 59 1.199.002 1.199.002
Dokaz koncepta 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Pametni početak 115 27 987.011 898.751
Katapult 289 39 7.322.338 3.793.607
UKUPNO 5.301 1.682 99.894.884 67.368.701