Odobreni inovacioni vaučeri

Na ovoj strani objavljena je lista odobrenih inovacionih vaučera.

  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u prvom javnom pozivu
  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u drugom javnom pozivu
  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u trećem javnom pozivu
  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u četvrtom javnom pozivu
  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u petom javnom pozivu
  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u šestom javnom pozivu
  • Lista odobrenih inovacionih vaučera u sedmom javnom pozivu