Dokumentacija

Ovde možete preuzeti modele dokumentacije koji se podnose prilikom podnošenja prijave za dodelu inovacionih vaučera.

  • Priručnik za inovacione vaučere
  • Ugovor o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera
  • Finansijska ponuda pružaoca naučnoistraživačke usluge
  • Potvrda o prihvatanju pružene usluge
  • Zahtev za plaćanje