Akti

Na ovoj strani možete preuzeti akte koji se odnose na realizaciju Programa.

  • Zakon o inovacionoj delatnosti
  • Pravilnik o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka
  • Pravilnik Fonda za inovacionu delatnost o pravilima za dodelu državne pomoći