Mentori

Svaki tim sa projektom koji je prihvaćen za finansiranje mora angažovati svog mentora sa liste odobrenih mentora od strane Fonda za inovacionu delatnost