OBAVEŠTENjE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM OBJAVLjENIM 30. NOVEMBRA 2021. GODINE (IPA 2018)


14.01.2022

Javni poziv za Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede

Obaveštavamo Vas da su dopunjeni priručnici za Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede koji su dostupni na stranicama za dokumentaciju novembar 2021,  kako bi se dodatno pojasnila pravila Programa u sekciji  2.1. PODOBNOST PODNOSILACA PRIJAVE po kojima Podnosilac Prijave nije podoban. Molimo vas da za prijavu koristite dopunjene verzije priručnika.

Preuzmite set neophodne dokumentacije za:

Program ranog razvoja

Program sufinansiranja inovacija

Program saradnje nauke i privrede