OBAVEŠTENjE

Obratite pažnju da je priručnik za Program sufinansiranja inovacija verzija 9.1 ažuriran u januaru 2022. godine kako bi se dodatno pojasnila pravila Programa u sekciji 2.1. PODOBNOST PODNOSILACA PRIJAVE, po kojima Podnosilac Prijave nije podoban. Ova verzija priručnika zamenjuje prethodnu.

 • Priručnik za Program sufinansiranja inovacija, 9.1 ažuriran januara 2022
 • Matching Grants - Business Plan, July 2021
 • Budžet projekta za Program sufinansiranja inovacija, 9.1 ažuriran januara 2022
 • Prezentacija projekta za Program sufinansiranja inovacija, novembar 2021
 • Matching Grants - Financial Forecast, November 2021
 • Smernice za procenu projekata, 9.1 ažurirane januara 2022
 • Matching Grants - Applicant Guidelines for Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Matching Grants - Application Content Checklist, November 2021
 • Matching Grants - Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Matching Grants - Environmental Management Plan, November 2021
 • Environmental and social management framework, November 2021
 • Ugovor o finansiranju za Program sufinansiranja inovacija (9. ciklus)
 • Opšti ugovorni uslovi
 • Priručnik za izveštavanje i praćenje rojalti plaćanja