OBAVEŠTENjE

Obratite pažnju da je priručnik za Program ranog razvoja verzija 12.1 ažuriran u januaru 2022. godine kako bi se dodatno pojasnila pravila Programa u sekciji 2.1. PODOBNOST PODNOSILACA PRIJAVE, po kojima Podnosilac Prijave nije podoban. Ova verzija priručnika zamenjuje prethodnu.

 • Priručnik za Program ranog razvoja, 12.1 ažuriran januara 2022
 • Biznis plan za Program ranog razvoja, novembar 2021
 • Budžet projekta za Program ranog razvoja, 12.1 ažuriran januara 2022
 • Prezentacija projekta za Program ranog razvoja, novembar 2021
 • Mini Grants - Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Mini Grants - Application Content Checklist, November 2021
 • Smernice za procenu projekata, 12.1 ažurirane januara 2022
 • Mini Grants - Environmental Management Plan, November 2021
 • Mini Grants - Applicant Guidelines for Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Environmental and social management framework, November 2021
 • Ugovor o finansiranju za Program ranog razvoja (12. ciklus)
 • Opšti ugovorni uslovi
 • Obrazac de minimis pomoći