Izveštaji

Ova strana je namenjena korisnicima sredstava kroz Program ranog razvoja. U nastavku možete preuzeti modele za pripremu kvartalnih izveštaja o napretku i finansijski izveštaj, kao i za konačni izveštaj o realizaciji projekta.

  • MINI Quarterly Progress Report
  • MINI Final Progress Report
  • MINI Quarterly Financial Report
  • MINI Quarterly Financial Report - za korisnike sredstava ugovorene od 2021. godine