Акти

На овој страни можете преузети акте који се односе на реализацију Програма.

  • Закон о иновационој делатности
  • Правилник о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података
  • Правилник Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи