Serbia Ventures AI

Програм је дизајниран да подстакне квалификоване појединце, приватне инвеститоре и институције да се активно укључе у финансирање стартапа са високим потенцијалом за раст који развијају иновативне производе засноване на вештачкој интелигенцији тако што ће основати фонд предузетничког капитала у Србији.

Serbia Ventures - AI

Програм је дизајниран да подстакне квалификоване појединце, приватне инвеститоре и институције да се активно укључе у финансирање стартапа са високим потенцијалом за раст који развијају иновативне производе засноване на вештачкој интелигенцији тако што ће основати фонд предузетничког капитала у Србији. Кроз овај програм, Фонд за иновациону делатност ће инвестирати у фонд предузетничког капитала у Србији у улози ограниченог партнера и помоћи да се створи значајан тржишни ефекат на иновациони екосистем у Србији.

Износ финансирања:

 • Максимални износ финансирања који Фонд може инвестирати у будући фонд предузетничког капитала је 5.000.000 евра, уз ограничење да Фондова инвестиција не може премашити 50% укупног износа средстава које ће фонд предузетничког капитала на крају прикупити. Будући фонд предузетничког капитала мора инвестирати минимално 150% износа финансирања Фонда за иновациону делатност у српске стартапе.

Услови конкурисања

Да би се сматрао подобним за учешће у овом програму, Подносилац Пријаве мора:

 • Бити регистрован у АПР-у као правно лице у форми ДОО, или као ДЗУАИФ лиценцирано од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије;
 • Бити у власништву генералних партнера у фонду предузетничког капитала дефинисаних у Пријави. Уколико пријаву подноси правно лице у форми ДОО физичка лица која су уједно и генерални партнери из пријаве на програм Serbia Ventures AI морају бити искључиви власници привредног друштва које подноси пријаву на програм;
 • Осигурати да укупан допринос генералних партнера представља најмање 1% прикупљеног капитала;
 • Доставити садржај Пријаве како је предвиђено у одељку „Садржај Пријаве и инструкције за подношење Пријаве'' овог приручника.

У тренутку пријављивања за Програм, Подносилац Пријаве није у обавези да буде лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Уколико финансирање буде одобрено од стране Фонда, Добитник финансирања биће у обавези да пре потписивања Уговора о улагању са Фондом буде у потпуности регистрован и лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и АПР-а као правно лице регистровано посебно за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима – ДЗУАИФ) као и да региструје алтернативни инвестициони фонд (фонд предузетничког капитала) у Србији и добије одговарајућу лиценцу у складу са захтевима прописаним од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и другим важећим законским захтевима.

Област технологије/индустријски сектор: Да би био у складу са захтевима Програма, ДЗУАИФ ће морати да уложи најмање 70% средства из будућег фонда предузетничког капитала у стартапе који развијају решења базирана на вештачкој интелигенцији.

Трајање инвестиције Фонда за иновациону делатност: 10 година са опцијом продужења трајања у складу са правилима Програма, правилима пословања самог фонда предузетничког капитала и уговора са ограниченим партнерима.

Документација која се мора доставити у Пријави:

 • Изјава подносиоца пријаве (потписана, у ПДФ формату);
 • Бизнис план, достављен у слободном формату на енглеском језику, који би иделано требало да буде обима до 25 страница А4 формата и мора да садржи:
  • Опис руководећег тима фонда предузетничког капитала (тј. генералних партнера) укључујући њихове профиле, искуство, правну/управљачку структуру;
  • Претходно успешно искуство руководећег тима (енгл. track record) уколико постоји, или потврду меких или тврдих вештина и ресурса тима, пре свега из области вештачке интелигенције, који би обезбедили успешнo функционисање предложеног фонда предузетничког капитала;
  • Преглед тржишта и мапирање сектора високог потенцијала и/или могућих инвестиционих прилика;
  • Стратегију алокације капитала (укључујући величину фонда, релевантне временске оквире улагања и продаје, сегментацију циљног тржишта, циљне подсекторе, прогнозу динамике могућих инвестиционих прилика и демонстрацију способности проналажења и прибављања висококвалитетних инвестиционих прилика, итд.);
  • Кључне услове (укључујући накнаду за управљање, пренесену камату, минималну стопу приноса, циљну унутрашњу стопу повраћаја на инвестицију, подстицаје, затварање фонда, итд.).

Јавни позив: Отворен до 24. септембра 2024. године до краја дана.

Пријаве морају бити достављене путем Фондовог портала на енглеском језику: ПРИЈАВА

Контакт: serbiaventures@inovacionifond.rs