Доказ концепта

Доказ концепта намењен је истраживачима којима је потребна подршка да докажу да ће из њиховог истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту.

Доказ концепта

Програм доказ концепта намењен је истраживачима који сматрају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе. 

Висина износа финансирања: До 2.400.000 динара, укључујући порез на додату вредност. Одобрена средства покривају 100% укупних прихватљивих трошкова.

Услови за конкурисање: Cве научноистраживачке организације у јавном сектору у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти и друге научноистраживачке организације у Србији.

Област: Пројекти из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Документација која се подноси приликом финансирања

  • Пријава (кратак опис пројекта, опис активности са јасним образложењем хипотезе/техничког концепта, план реализације пројекта, који укључује очекиване резултате, изјаву подносиоца захтева потписану од стране институције)
  • Буџет
  • Биографије чланова тима.

Формуларе можете преузети на страни Документација.

Време реализације пројекта: до 12 месеци.

Услови програма: Детаљно у Јавном позиву и Упутству.

Начин пријаве: Пријаве се подносе преко интернет портала Фонда и на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: PoC@inovacionifond.rs

Средства за финансирање Доказа концепта обезбеђена су из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавање (на основу споразума о зајму са Светском банком).