Ментори

Сваки тим са пројектом који је прихваћен за финансирање мора ангажовати свог ментора са листе одобрених ментора од стране Фонда за иновациону делатност