Program rada

Na ovoj strani su objavljeni godišnji programi rada Fonda.

 • Program rada za 2022. godinu
 • Program rada za 2021. godinu
 • Program rada za 2020. godinu
 • Program rada za 2019. godinu
 • Program rada za 2018.godinu
 • Program rada za 2017. godinu
 • Program rada za 2016. godinu
 • Program rada za 2015. godinu
 • Program rada za 2014. godinu
 • Program rada za 2013. godinu
 • Program rada za 2012. godinu