Извештаји

Ова страна је намењена корисницима средстава кроз Програм раног развоја. У наставку можете преузети моделе за припрему кварталних извештаја о напретку и финансијски извештај, као и за коначни извештај о реализацији пројекта.