Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project – SAIGE) подржава даљу реформу научно-истраживачког сектора, јачања веза између привредног и академског сектора и развој иновативних привредних друштава.

Средства за реализацију Пројекта SAIGE  обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.

Циљ Пројекта је као прво, да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, као и да подигне капацитет научноистраживачких организација, а као друго, да унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, тако да доприносе расту и конкурентности српске економије.

Активности на Пројекту спроводе:

Пројекат је структуиран кроз спровођење активности подељених у три основне компоненте. Фонд ће бити надлежан за имплементацију друге компоненте - акцелерација пословања, чији је циљ повећање потенцијала за раст предузећа и намењена је предузећима у раној фази и онима у фази раста. 

 

Документација

Жалбени механизам за Пројекат SAIGE

Жалбени механизам за запослене и ангажоване спољне сараднике на Пројекту SAIGE