Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, кроз програме Фонда, подржано је 991 иновативних пројеката са нешто више од 37 милион евра.

Програм раног развоја
Број пријава 1.421
Број подржаних пројеката 175
Укупна вредност пројеката (у €) 17.344.588
Износ одобрених средстава (у €) 13.048.446
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 435
Број подржаних пројеката 50
Укупна вредност пројеката (у €) 19.791.360
Износ одобрених средстава (у €) 12.109.340
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 279
Број подржаних пројеката 48
Укупна вредност пројеката (у €) 17.784.473
Износ одобрених средстава (у €) 11.722.269
Иновациони ваучери
Број пријава 973
Број подржаних пројеката 843
Укупна вредност пројеката (у €) 5.746.735
Износ одобрених средстава (у €) 4.100.471
Програм трансфера технологије
Број пријава 36
Број подржаних пројеката 27
Укупна вредност пројеката (у €) 580.350
Износ одобрених средстава (у €) 580.350
Доказ концепта
Број пријава 521
Број подржаних пројеката 93
Укупна вредност пројеката (у €) 1.752.077
Износ одобрених средстава (у €) 1.752.077
Covid-19
Број пријава 229
Број подржаних пројеката 12
Укупна вредност пројеката (у €) 552.793
Износ одобрених средстава (у €) 468.907
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 1.421 175 17.344.588 13.048.446
Програм суфинансирања иновација 435 50 19.791.360 12.109.340
Програм сарадње науке и привреде 279 48 17.784.473 11.722.269
Иновациони ваучери 973 843 5.746.735 4.100.471
Програм трансфера технологије 36 27 580.350 580.350
Доказ концепта 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
УКУПНО 3.894 1.248 63.552.376 43.781.860