Projekat podrške inovacijama u Srbiji

                       
 

Uspešno završen Projekat podrške inovacijama u Srbiji finansiran je sa 8,4 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije za Srbiju (IPA 2011). Projekat je sprovodio Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom u periodu od 2011. do 2016. godine.

Ciljevi Projekta bili su podsticanje inovativnog preduzetništva, stvaranje i unapređenje elemenata inovacionog sistema u Srbiji ključnih za poboljšanje konkurentnosti privatnog sektora i potencijala za dugoročni ekonomski rast Srbije, jačanje svesti društva o značaju tehnološkog razvoja i inovacija za privredu, i izgradnja kapaciteta Fonda za inovacionu delatnost da podstiče inovacije u preduzećima.

U okviru Projekta, Fond je razvio i sprovodio dva finansijska instrumenta – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija –  za podsticanje istraživanja i razvoja u malim privatnim preduzećima. Takođe, Projekat je obezbedio finansijsku podršku odabranim naučno-istraživačkim institutima. Ovu komponentu sprovodila je Svetska banka.

Fond za inovacionu delatnost je, u okviru ovog projekta, uspešno podržao 48 preduzeća fokusiranih na razvoj tehnologije, od čega 38 mladih kompanija (startapa) u periodu od 2012. do 2015. obezbedivši finansiranje za 52 inovativna projekta. Održana su četiri javna poziva i ukupno 6 miliona evra dodeljeno je za finansiranje 41 projekta u okviru Programa ranog razvoja (oko 3 miliona evra), odnosno 11 projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija (oko 3 miliona evra).
 

                                         

 

Projekat je dao zamajac brojnim inicijativama koje će nastaviti da podržavaju aktivnosti istraživačkog sektora usmerene ka reformama, uključujući i Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije (finansiran sredstvima Evropske unije iz IPA 2013) i Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja sa Svetskom bankom.