Pregled podržanih projekata


16.06.2020

Podržali smo nekoliko stotina preduzeća, kao i naučnoistaživačkih organizacija, da razvijaju ideje i stvaraju nove proizvode. Danas su prisutni i konkurentni na svetskom tržištu.

 

Pregled odobrenih projekata po programima:

Program ranog razvoja 

Program sufinansiranja inovacija

Program saradnje nauke i privrede 

Program Pametni početak

Program transfera tehnologije

Dokaz koncepta

Inovacioni vaučeri