NASTAVLjA SE DODELA INOVACIONIH VAUČERA


30.10.2019

Potrebna vam je usluga naučnoistraživačke organizacije da razvijate svoj proizvod? Mikro, mala i srednja preduzeća od danas mogu da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju (primera radi, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja).

Fond za inovacionu delatnost nastavlja sa dodelom inovacionih vaučera sa dodatnih 48 miliona dinara. Javni poziv biće otvoren do utroška opredeljenih sredstava. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća. Sredstva su opredeljena iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Inovacionim vaučerom se pokriva 80% ukupnih troškova usluga, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Dobitnici inovacionih vaučera pokrivaju ostatak od 20% ili više i troškove PDV-a. Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Inovacioni vaučer se može iskoristiti u roku od šest meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera.

Postupak prijave se odvija preko portala Fonda za inovacionu delatnost, bez potrebe dostavljanja prijave u papirnoj formi.

Potrebna dokumentaciju za prijavu i uslovi Programa se nalazi na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Za sva dodatna pitanja, možete nam pisati na ivauceri@inovacionifond.rs.