Нови јавни позив за Иновационе ваучере 17. септембра


04.09.2019

Фонд за иновациону делатност наставља са доделом иновационих ваучера са додатних 60.000.000 динара. Јавни позив, четврти по реду, ће бити расписан 17. септембра и биће отворен до утрошка опредељених средстава. Средства су опредељена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Иновациони ваучери су намењени малим и средњим предузећима како би, користећи услуге научноистраживачких организација, решили технички или технолошки проблем на који наилазе у свом пословању.

Максимална вредност иновационог ваучера износи до 800.000 динара и њиме се покрива 80% укупних трошкова услуга, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Добитници иновационих ваучера покривају остатак од 20% или више и трошкове ПДВ-а. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера у максималном износу од 1.200.000 динара. Иновациони ваучер се може искористити у року од шест месеци од дана потписивања уговора о додели ваучера.

Процедура пријаве и одобравања иновационих ваучера је врло једноставна - додељују се по редоследу пристиглих пријава, а одлуку о одобравању Фонд доноси у року од седам радних дана од дана подношења пријаве. Целокупни поступак пријаве се одвија преко портала Фонда за иновациону делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми.

Потребна документација за пријаву и услови Програма се налази на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност.

До данас, кроз три јавна позива, додељено је укупно 330 иновационих ваучера у износу од 210.000.000 динара.

За сва додатна питања, можете нам писати на ivauceri@inovacionifond.rs.