Документација

Овде можете преузети моделе документације који се подносе приликом подношења пријаве за доделу иновационих ваучера.

  • Приручник за иновационе ваучере
  • Уговор о додели и коришћењу иновационог ваучера
  • Финансијска понуда пружаоца научноистраживачке услуге
  • Потврда о прихватању пружене услуге
  • Захтев за плаћање