НАСТАВЉА СЕ ДОДЕЛА ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА


30.10.2019

Потребна вам je услуга научноистраживачке организације да развијате свој производ? Микро, мала и средња предузећа од данас могу да конкуришу за иновационе ваучере вредности до 800.000 динара за добијање услуга од јавних научноистраживачких организација како би решила технички или технолошки проблем на који наилазе у свом пословању (примера ради, за развој нових или побољшање постојећих производа, израду демонстрационог прототипа, различите видове испитивања).

Фонд за иновациону делатност наставља са доделом иновационих ваучера са додатних 48 милиона динара. Јавни позив биће отворен до утрошка опредељених средстава. Ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа. Средства су опредељена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Иновационим ваучером се покрива 80% укупних трошкова услуга, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Добитници иновационих ваучера покривају остатак од 20% или више и трошкове ПДВ-а. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера у максималном износу од 1.200.000 динара. Иновациони ваучер се може искористити у року од шест месеци од дана потписивања уговора о додели ваучера.

Поступак пријаве се одвија преко портала Фонда за иновациону делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми.

Потребна документацију за пријаву и услови Програма се налази на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност.

За сва додатна питања, можете нам писати на ivauceri@inovacionifond.rs.