Пројекат подршке истраживању, иновацијама, трансферу технологије у Србији

 „Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији” има за циљ да подстакне сарадњу између јавног научно-истраживачког сектора и приватног сектора у сврху комерцијализације научних истраживања и унапређења трансфера технологије и учврстити оквир за повећање ефикасности будућих инвестиција у истраживање и иновације у Србији.

Пројекат се финансира из Претприступних фондова Европске уније (ИПА) за 2013. годину укупне вредности од 2,5 милиона евра и реализује у периоду од фебруара 2015. године до фебруара 2019. године.

Пројекат се састоји из три компоненте:

  • Компонента 1: Успостављање централне Канцеларије за трансфер технологије у оквиру Фонда за иновациону делатност;
  • Компонента 2: Техничка помоћ Фонду за иновациону делатност за дизајнирање Програма сарадње науке и привреде са релевантним показатељима за праћење и независном годишњом евалуацијом имплементације Програма коју спроводи Светска банка;
  • Компонента 3: Израда стратегије развоја научноистраживачког и иновационог сектора, инфраструктурног плана развоја научноистраживачког сектора и одговарајућег акционог плана. Ову компоненту спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз техничку помоћ Светске банке.