ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програм трансфера технологије намењен је јачању споспобности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.

Програм трансфера технологије

У оквиру Фонда за иновациону делатност успостављен је Програм за трансфер технологије чији задатак је да пружа подршку научноистраживачким организацијама са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност у комерцијализацији проналазака.  

Програм трансфера технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом и пружа им подршку како би се технолошка и комерцијална спремност подигле на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

Услуге: 

  • Пријем описа проналазака/иновација
  • Оцена технолошке и комерцијалне спремности предложених проналазака/иновација
  • Подизање нивоа технолошке и комерцијалне спремности кроз финансирање додатног развоја проналаска/иновације (финансијска подршка)
  • Дефинисање стратегије за комерцијално искоришчавање проналска/иновације
  • Спровођење стратегије за комерцијално искоришћавање проналска/иновације
  • Идентификовање потенцијалних комерцијалних партнера
  • Преговори са комерцијалним партнером и закључивање трансакције
  • Праћење и извршење закључених уговора
  • Друге услуге.

Финансијска подршка: 

  • До 2,400,000.00 РСД, што представља 100% средстава којима Фонд подржава финансирање одобреног пројекта  

Документација за пријаву: наведена у страни Документација

Рок за достављање пријава: Позив је стално отворен.

Пријаве се подносе на енглеском језику путем Фондовог интернет портала.

Контакт: TTprogram@inovacionifond.rs

Пријавите се!

                         


Финансирање Програма Трансфер технологије за 2021. годину је обезбеђено из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког.

Канцеларија за трансфер технологије и Програм трансфера технологија су успостављени у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“, који се финансира из Претприступних фондова Европске Уније (ИПА 2013), а којим администрира Светска банка. Пројекат је реализиван у периоду од 2015. до 2019. године. Финансирање Канцеларије је обезбеђено и наставиће се из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекaт за унапређење конкурентности и запошљавања (на основу споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).