Пријавите се за иновационе ваучере


15.11.2021

Од данас,  мала и средња предузећа којима су потребне услуге научноистраживачких организација могу да се пријаве за доделу иновационих ваучера. Фонд за иновациону делатност расписао је јавни позив који ће трајати до утрошка опредељених средстава.

Иновациони ваучер предузећа могу користити за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно научних, технолошких или иновативних услуга које су за њих нове.

Једном подносиоцу пријаве може бити одобрено више иновационих ваучера у максималном износу до 2.400.000 динара. Појединачним иновационим ваучером се финансира до 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ).

Пријаве се подносе путем портала Фонда, а ваучери се додељују по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа.

Потребна документација за пријаву и услови програма доступна је на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност.

За сва додатна питања, можете нам писати на: ivauceri@inovacionifond.rs.

Средстава за овај јавни позив у износу од 100.000.000 динара обезбеђена су у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.