Отворен нови јавни позив за програме финансирања


01.12.2021

Фонд за иновациону делатност позива иновативна предузећа да се пријаве за доделу бесповратних средстава за развој иновација кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке привреде. Други јавни позив у оквиру пројекта „Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП“, вредан 9 милиона евра, отворен је до 15. марта 2022.године у 15.00 часова. Пројектне пријаве из свих области науке и технологије и свих индустријских сектора подносе се путем портала Фонда.

Програм раног развоја намењен је младим предузећима који развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Појединачно по пројекту додељује се до 80.000 евра, максимално до 70% укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци. За овај програм могу се пријавити и тимови, с тим да у случају да њухов пројекат буде одобрен за финансирање, тим је у обавези да оснује предузеће.

Програм суфинансирања иновација подржава мала и средња предузећа у развоју нових производа, услуга и технологија са високом додатом вредношћу и подстиче да успоставе сарадње/партнерства са међународним компанијама/организацијама. Појединачно по пројекту се додељује до 300.000 евра, максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

Програм сарадње науке и привреде има за циљ да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да формирају конзорцијуме и реализују заједничке развојне пројекте како би развили нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом. Финансијска подршка се додељује до 300.000 евра по пројекту чиме се покрива максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

Средства за реализацију јавног позива обезбеђена су захваљујући су удруженим средствима Републике Србије и Европске уније кроз претприступне фондове ЕУ.

 

                         

 

Уговором о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја,  Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 20 милиона евра, од чега 15 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018) и 5 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 18 милиона евра.