БЕСПОВРАТНИХ 20 МИЛИОНА ЕВРА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА СРПСКИХ ПРЕДУЗЕЋА


05.07.2021

Захваљујући синергетском ефекту који је настао из партнерства Републике Србије и Европске уније, као и усмерености Владе ка јачању економије засноване на знању и иновацијама, Фонд за иновациону делатност ће у наредном периоду за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом и великим потенцијалом за комерцијализацију определити 20 милиона евра.

Покретањем новог Пројекта „Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП“, Влада Републике Србије и Европска унија обезбедиле су додатна средства за наставак реализације програма финансирања Фонда за иновациону делатност из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018).

Од данас, иновативна предузећа могу да се пријаве за доделу бесповратних средстава за развој иновација кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке привреде. Први јавни позив, вредан 9 милиона евра, отворен је до 15. септембра 2021. године у 15:00 часова, а пријаве пројеката из свих области науке и технологијe, као и индустријског сектора се подносе путем портала Фонда. Наредни јавни позив за програме финансирања очекује се крајем новембра 2021. године.

Програм раног развоја намењен је младим предузећима и неформалним тимовима који развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Појединачно по пројекту додељује се до 80.000 евра. Финансирањем које Фонд додељује покрива се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци. У случају да пројекат предложен од стране тима буде одобрен за финансирање, тај тим ће бити у обавези да региструје предузеће.

Кроз Програм суфинансирања иновација додељује се финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту, а корисници су микро, мала или средња предузећа са већинским приватним власништвом регистрована у Србији. Подршка омогућава предузећима развој нових производа, услуга и технологија са високом додатом вредношћу и подстицање комерцијализације истраживања и развоја постојећих иновативних предузећа, као и успостављање сарадње/партнерстава са међународним компанијама/организацијама. Финансирањем које Фонд додељује покрива се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

Програм сарадње науке и привреде намењен је конзорцијумима који су сачињени од најмање једног приватног микро, малог или средњег предузећа основаног у Србији и једне јавне научно-истраживачке организације у већинском државном власништву, акредитоване у Србији. Финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту омогућава конзорцијумима да реализују заједничке пројекте како би створили производе, услуге, технологије и технолошке процесе високе вредности кроз примењено истраживање и развој. Финансирање које Фонд обезбеђује покрива се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца. 

Подршка Европске уније кроз програме Фонда од почетка даје пресудан подстицај финансирању иновација у Србији и јачању веза између истраживачког и приватног сектора. Захваљујући средствима из националног буџета обезбеђеним кроз Министарство просвете, науке и технолошког развоја, програми су постали стални ослонац подршке српској привреди заснованој на знању, као и научно-истраживачком сектору. Европска унија је за програме финансирања иновација до сада издвојила 30.8 милиона евра из Претприступних фондова.

Уговором о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја,  Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 20 милиона евра, од чега 15 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018) и 5 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 18 милиона евра.

Више о пројекту можете сазнати на: http://www.inovacionifond.rs/cir/