VIBE

Projekat Inicijativa finansiranja rizičnim kapitalom na Balkanu (VIBE – Venture Initiative for the Balkan Europe) realizovan je u periodu od januara 2013. do decembra 2014. godine. 

Cilj projekta bio je podsticanje i stvaranje poslovnog okruženja za razvoj inovativnog preduzetništva, kao i pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća, sprovođenje obuke za nove preduzetnike, razvijanje efikasne mreže novih preduzeća i investitora. Takođe, tokom trajanja projekta organizovani su i investicioni forumi, poput Balkana Venture Foruma u Sofiji i Tirani, kako bi se preduzeća predstavila investitorima.

Projekat je odobren u okviru Četvrtog poziva za Transnacionalni program za Jugoistočnu Evropu, a ukupna vrednost projekta je oko 1,7 miliona evra od čega 85 odsto finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA. 

Fond je učestvovao kao ravnopravan partner na Projektu zajedno sa 20 partnera iz 12 zemalja od čega je šest zemalja članica Evropske Unije.

Više informacija na: https://www.vibeproject.eu