Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

          

Svetska banka i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu od 89,5 miliona evra za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (Serbia Competitiveness and Jobs Project), koji se sprovodi od kraja marta 2016. godine do 30. juna 2019. godine, odnosno nakon restruktiranja do 30. juna 2021. godine.

Cilj ovog Projekta je poboljšanje efikasnosti i koordinacije odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i stvaranje radnih mesta, uključujući ulaganja i promociju izvoza, inovacija, aktivne mere zapošljavanja, posredovanje na tržištu rada. Fokus je na delatnostima koje su identifikovane kao ključni pokretači konkurentnosti privrede i stvaranja radnih mesta, a među njima istaknuto mesto pripada inovacionim delatnostima.

Aktivnosti Projekta uglavnom su usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši znatne resurse i gde postoji potencijal da oni budu bolje iskorišćeni. Aktivnosti na Projektu sprovode kao glavni korisnici Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost i Republički sekretarijat za javne politike koji je i glavni koordinator Projekta.

Kroz potkomponentu za Podršku inovativnosti privrede i potkomponentu za Pospešivanje transfera i komercijalizacije tehnologija, Sporazumom o zajmu Republika Srbija se obavezala da obezbedi sredstva (preko razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i to za:

  • podršku aktivnostima Fonda za inovacionu delatnost, odnosno obezbeđivanje operativnog budžeta Fonda: najmanje po 0,72 miliona evra za 2016. godinu, 2017, 2018, 2019. i 2020. godinu;
  • podršku programu grantova za sufinansiranje inovacija, korišćenjem uspostavljenog procesa međunarodne recenzije i nezavisne Ekspertske komisije: najmanje po 2,7 miliona evra za 2016. i 2017. godinu (finansiranje Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija), odnosno najmanje po 4  miliona evra za 2018, 2019. i 2020. godinu  (finansiranje Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i drugih programa - Programa saradnje nauke i privrede, Centra za tehnološki transfer (centralne Kancelarije za transfer tehnologije) i Programa vaučera za inovacije (inovacioni vaučeri);
  • Podrška, odnosno finansiranje operacija i usluga Centra za tehnološki transfer (centralne Kancelarije za transfer tehnologije) u okviru Fonda: najmanje 0,9 miliona evra za 2017. godinu i najmanje 0,9 miliona evra za 2018. godinu.

Više informacija o projektu na https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152104