Mastering Innovation

Fond za inovacionu delatnost, u konzorcijumu sa još 14 partnera iz Srbije, Nemačke, Grčke, Austrije i Slovenije, učestvuje u realizaciji Tempus projekta Evropske unije pod nazivom „Savladavanje inovacija u Srbiji kroz razvoj i primenu nastavnih programa međudisciplinarnih poslediplomskih studija iz upravljanja inovacijama” (Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management - MAIN).

Cilj ovog projekta je jačanje inovativnih kapaciteta Srbije kroz modernizaciju visokog obrazovanja u Srbiji i obezbeđivanje kvalitetnih ljudskih resursa. Kroz projekat se razvija i realizuje međudisciplinarni studijski program u oblasti upravljanja inovacijama, koji će biti realizovan na master i doktorskom stepenu studija, a organizovani su i obrazovni seminari za sve zainteresovane stručnjake iz oblasti.

Projekat je realizovan u periodu od 2013. do 2017. godine. 

Više informacija na: http://www.main.uns.ac.rs/