ZATVOREN POZIV ZA PROGRAM PAMETNI POČETAK


22.02.2022

Fond za inovacionu delatnost zatvorio je danas, 22. februara u 15 časova javni poziv za program Pametni početak.

Preduzeća i timovi koji ispunjavaju formalne uslove za prijavu biće upućeni na međunarodnu procenu koju sprovodi nezavisna ekspertska komisija. Nakon prve faze procene, najkvalitetniji timovi i preduzeća dobiće priliku da se uživo predstave pred ovom komisijom, posle čega se donosi konačna odluka o finansiranju na osnovu kvaliteta prijava i raspoloživih sredstava opredeljenih za javni poziv.

Odluka o užem izboru očekuje se u drugoj polovini aprila 2022. godine, dok se finalizacija postupka konačnog izbora preduzeća ili timova očekuje početkom maja 2022. godine.

Na raspisani poziv, koji je pokrenut 15. decembra 2021. godine, podneto je 115 prijava.

Sredstva za realizaciju programa Pametni početak obezbeđena su iz nacionalnog budžeta u ukupnom iznosu od milion evra sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.