Uspostavljen integrisani sistem menadžmenta u Fondu


01.09.2021

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Fond za inovacionu delatnost uspostavio integrisani sistem menadžmenta i da je sertifikovan za sistem menadžment kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistem suzbijanja mita prema zahtevima standarda ISO 37001:2016.

Usvajanje sistema menadžementa kvalitetom i sistema suzbijanja mita je strateška odluka, doneta u cilju poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti poslovanja Fonda za inovacionu delatnost. U postupku sertifikacije, Fond je pokazao svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuje usluge koje ispunjavaju zahteve korisnika i zainteresovnih strana, u skladu sa propisima, kao i da konstantno povećava zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom i poboljšanjem sistema, a sve u skladu sa politikom kvaliteta.