Techno Foam ostvario promet preko 800 hiljada evra


28.10.2014

Techno Foam d.o.o. je startap kompanija osnovana sa ciljem da razvija nove mašine za proizvodnju i obradu veštačkih sunđera i sunđerastih materijala-profilisanje, sečenje i laminaciju.

Kao jedan od dobitnika finansiranja kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija,  kompanija je dobila mogućnost da se potpuno posveti istraživanju i razvoju i intenzivnom razvojnom procesu dizajniranja i sklapanja mašina za proizvodnju sunđera. Kompanija je u roku od godinu dana uspešno realizovala projekat u okviru Porgama ranog razvoja, dok implementacija kroz Program sufinansiranja još uvek traje. Pozitvna iskustva stečena kroz Program ranog razvoja i ideja za novi projekat „Mašina za sečenje i pakovanje sunđera“ omogućili su da kompanija Techno Foam učestvuje u novom ciklusu i dobije finansiranje i o ukviru Programa sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost.

Poboljšanje/ inovacija je u potpuno drugačijem konceptu rešenja funkcionisanja mašina, a ne samo poboljšanje pojedinih karakteristika već postojećih modela, u pogledu brzine, rada, potrošnje repromaterijala, automatizacije i bezbednosti zahvaljujući primeni međunarodnih tehničkih standarda iz oblasti mašinogradnje.

U protekle dve godine kompanija je prodala 2 mašine za laminaciju i 4 mašine za sečenje i pakovanje sunđera kupcima u Belorusiji, Turskoj, Rumuniji, Srbiji u vrednosti od preko 100 miliona dinara, a u toku su i pregovori sa kupcem iz Abu Dabija.

„Budućnost pripada modernim i inovativnim preduzećima koja brižno planiraju i strateški upravljaju svojim poslovanjem. Nije dovoljna samo dobra ideja i projekat koji dobro izgleda na papiru. Potrebno je da ideja zaživi, da verujete u ono što radite i na kraju naravno da je profitabilna. Osnovni cilj Techno Foam-a je da u narednih nekoliko godina projektuje i proizvede što više mašina ove i slične namene, razvijajući još napredniju tehnologiju, a sve to koristeći sinergiju višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti sa znanjem i sposobnošću našeg stručnog tima inženjera i menadžera.“ rekla je Sladjana Bogunovic Batica, marketing menadžer i koordinator projekta.