STARGLASS - jedinstvena izrada i obrada stakla


30.11.2014

Kompanija STARGLASS je 2012. godine osnovana kao porodični preduzetnički poduhvat, sa ciljem da razvije multifunkcionalnu proizvodnu liniju (MFPL) za tri vrste obrade stakla za savijanje stakla, kaljenje savijenih stakala i stapanje više vrsta stakala prema sopstvenom inovativnom rešenju.  Projekat je finansiran kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost i za cilj je imao da razvije i testira multifunkcionalnu proizvodnu liniju za obradu stakla, kao i da postigne nižu cenu proizvodnje savijenih, kaljenih savijenih i fuzionisanih stakala.

U toku testiranja rada MFPL došlo se do jedinstvenog/univerzalnog rešenja za sistem za hlađenje koji se može brzo prilagoditi svim dimenzijama i oblicima stakla koje se obrađuje i predstavlja dodatu vrednost krajnjem proizvodu. Ovakva linija je u potpunosti jedinstvena i omogućava izuzetnu energetsku efikasnost proizvodnog procesa, savijanje stakala različitih radijusa i oblika bez potrebe za promenom alata za iste vrste i oblike stakla čime se povećava produktivnost linije i smanjuju troškovi proizvodnje krajnjih proizvoda, u optimalnom korišćenju radne snage.

Takođe dizajn linije je takav da omogućava da se lako montira, demontira, prenosi i vrši zamena delova kada se ukaže potreba za tim. Multifunkcionalnost linije omogućava izvođenje većeg broja postupaka tehnologije obrade stakla upotrebom samo jedne proizvodne linije – savijanje, kaljenje savijenog stakla i stapanje više vrsta stakala.

Upotreba proizvoda koji se dobijaju obradom na multifukcionalnoj proizvodnoj liniji je vrlo široka i koristi se u proizvodnji: putničkih automobila, poljoprivrednih i građevinskih  mašina, šinskih vozila, staklenih elemenata rashladnih vitrina, nameštaja i rasvete, kao i izradi predmeta za domaćinstvo, suvenira i umetničkih predmeta.

Starglass je trenutno u procesu dobijanja homologacije za kaljeno staklo od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Nakon dobijene homologacije kaljeno savijeno staklo se može prodavati u svim zemljama koje su prihvatile standard ECE R 43. Dobijanje sertifikata je i potvrda da je MFPL funkcionalna, odnosno da se može proizvoditi kaljeno staklo prema definisanim standardima.