SRBIJA I EU: PARTNERI U PODRŠCI INOVACIJA


05.12.2019

Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, edukativna platforma za decu školskog uzrasta, trake za pasivnu zaštitu od vatre koje su napravljene od recikliranih sirovina i bioloških materijala... samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati preduzeća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz projekat Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima, vredan 4,5 miliona evra.

Na svečanosti INNOVATION DATE, Fond za inovacionu delatnost je danas predstavio 33 preduzeća kojima je odobreno finansiranje za razvoj inovacija u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, u ukupnom iznosu od 4,1 miliona evra. Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija, Internet of Thnigs. Većina podržanih posluje u Beogradu, zatim Novom Sadu i Kragujevcu.

Na svečanosti su se obratili ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ocenio je da je ključ razvoja u obrazovanju, nauci i inovacijama.

On je naveo i da javni poziv Fonda pokazuje da iz godine u godinu postoji sve veće interesovanje za programe podrške razvoju inovacija.

„Ulaganje u nauku, obrazovanje i u inovacije je ulaganje u našu budućnost. Siguran sam da napore i učinak Vlade već prepoznajete. Budžet za inovacije raste od 2017. godine, tako je za 2020. godinu opredeljeno više sredstava kako za Fond za inovacionu delatnost tako i za Fond za nauku“, rekao je ministar.

On je dodao i da srpska privreda stalno pokazuje inovativni potencijal i spremnost da se inovativne ideje pretoče u konkretne proizvode za kojima postoji potražnja na tržištu.

„Mala i srednja preduzeća čine okosnicu svake ekonomije i nosioci su 90 odsto privredne aktivnosti u svakoj državi. Ona predstavljaju ključni faktor ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mesta. Vlada Republike Srbije želi da, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost, podstiče rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kroz implementiranje novih tehnoloških rešenja i kreativnih ideja, tako da one postanu realan proizvod na tržištu. Tu posebno mislimo na oblast veštačke inteligencije, robotike, blokčejna, povezanih uređaja. Na ovaj način, primenom inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima, ali i velikim sistemima, stvara se nova vrednost za srpsku ekonomiju i privredu“, rekao je Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

"Programi koje podržava Evopska unija kroz Fond za inovacionu delatnost postaju oslonac srpske ekonomije utemeljene na znanju. Isto to važi i za sektor nauke i istraživanja. Rezultati pred nama su izuzetni: prihodi finansiranih kompanija porasli su sa 6 miliona na 20 miliona evra u šest godina (+ 225%), stvoreno je 480 visokokvalifikovanih radnih mesta, izvoz je povećan za 8,4 miliona evra, podnešeno je više od 33 nacionalne i 25 međunarodnih patentnih prijava. Evropska unija je ponosna što je omogućila ove rezultate,“ rekao je ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.

Programi Fonda, od početka podržani sredstvima Evropske unije, nakon svoje pilot faze, zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta obezbeđenim kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, postali su stalno dostupni mehanizam podrške Fonda. Kao takvi, oni su stalni oslonac podrške srpskoj privredi zasnovanoj na znanju, kao i naučno-istraživačkom sektoru. Finansijska podrška Evropske unije doprinela je razvoju privatnog i naučno-istraživačkog sektora u Srbiji, a posebno u segmentu trajnog povezivanja akademskog sa privatnim sektorom.

Direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac je istakao: „Mala privreda i akademski sektor u Fondu imaju partnera za razvoj svojih inovacija. Fond pruža finansijsku podršku sa ciljem razvoja inovativosti i konkurentnosti naše privrede. Naravno, jaka potpora od strane Vlade, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja i od strane Evropske unije, danas nam je omogućila da javnosti predstavimo nove inovacije, za koje sam siguran da će osvojiti tržišta. Ovom prilikom, čestitam im i želim da budu istrajni i uspešni u daljem radu. Fond će u narednom periodu raditi još intenzivnije, sa većim kapacitetima i, prateći potrebe naših korisnika, novim programima.“ 

 

                    

 

Ugovor o Direktnom grantu - Razvoj novih proizvoda i usluga od strane MSP kroz komercijalizaciju istraživanja koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 4,5 miliona evra, od čega se 2,5 miliona evra finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije za 2014. godinu, dok je 2 miliona evra obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 4,1 miliona evra.

           Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/lat/

Podrška Evropske unije, od početka operativnog rada Fonda 2011. godine, daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. Evropska unija je za programe finansiranja inovacija do sada izdvojila 15,8 miliona evra iz pretpristupnih fondova.

 

PREGLED INOVATIVNIH PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RANOG RAZVOJA I PROGRAMA SUFINANSIRANjA INOVACIJA ODOBRENIH ZA FINANSIRANjE NA OSNOVU JAVNOG POZIVA U MARTU 2019. GODINI

 

PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA

NINOX

Naziv projekta: Ninox

Mesto: Beograd

Industrija: Biotehnologija i bioinže  njering

Opis: Beogradska kompanija Ninox se bavi razvojem hardvera i kreira napredni model naočara sa sočivima koja se automatski prilagođavaju. Bogato iskustvo nosi iz SAD-a. Naočare služe ljudima sa prezbiopijom (staračkom dalekovidošću). Proizvod je zasnovan na već postojećem patentu ove kompanije za područje SAD i namenjen je globalnom tržištu.

 

TIM-ING CENTAR

Naziv projekta: Development of the Next Generation CNC Bending Machines Controlled by 3D Cameras

Mesto: Kragujevac

Industrija: Mašinska industrija

Opis: Inženjerski tim iz Kragujevca usmeren je na stvaranje CNC mašine nove generacije, koja je zasnovana na unapređenoj tehnologiji 3D kamera. Osim inovativnih rešenja u dizajnu mašine i elektronskim komponentama, potrošači će imati koristi i od sofisticiranijeg i efikasnijeg softverskog rešenja kako bi se osigurala obrada visoke preciznosti.

 

NovelIC

Naziv projekta: AURORA 4.0 - Autonomous Robot Radars for Industry 4.0

Mesto: Beograd

Industrija: Radarska, radio i bežična komunikacija

Opis: Koristeći svoju paletu visokotehnoloških senzorskih proizvoda stvorenih tokom prethodnih godina, ova beogradska hardverska kompanija razvija napredni senzor za detekciju ljudi i autonomno upravljanje industrijskim robotima. Novi senzori omogućavaju značajnu optimizaciju troškova i odgovoriće na neke od najvećih izazova u industriji 4.0.

 

ZANUS

Naziv projekta: Intelligent broadcast robots

Mesto: Valjevo

Industrija: Robotika

Opis: Mladi i entuzijastični tim inženjera iz Valjeva koji se bave robotikom i hardverom razvija vrhunski robotski sistem emitovanja za autonomne operacije za video produkciju. Ovo rešenje je namenjeno za studije i produkcijske kompanije i može pokriti različite vrste sadržaja, uključujući i sportske događaje visokog nivoa.

 

SUNCOKRET

Naziv projekta: Research & development of functional gluten-free crackers

Mesto: Hajdukovo

Industrija: Bio industija

Opis: Kompanija iz Hajdukova koja se bavi funkcionalnom i zdravom hranom proizvodi organski, veganski, bezglutenski kreker baziran na novoj formuli. Ovaj proizvod bogat proteinima je prigodan za ljude kojima je potrebna visokokvalitetna funkcionalna hrana i zdrava ishrana.

 

ARS EMBEDDED SYSTEMS

Naziv projekta: ExtremeMotion

Mesto: Novi Sad

Industrija: Internet stvari

Opis: Kompanija iz Novog Sada razvija novi uređaj i platformu za detekciju pokreta koja će imati primenu u akcionim sportovima. Platforma uključuje bazu sa veštačkom inteligencijom koja vrši analitiku i prepoznavanje kretanja i gestova.

 

DIGITAL MIND

Naziv projekta: VR-All-Art

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: IT kompanija iz Beograda sa prisustvom u Švajcarskoj razvija premijum platformu za onlajn izlaganje i prodaju umetnina. Nova platforma na bazi virtuelne realnosti će omogućiti integrisano i široko dostupno digitalno tržište za galerije, umetnike, kolekcionare i muzeje da prikažu, kao i da kupuju i prodaju umetnine.

 

CRATER STUDIO

Naziv projekta: Virtual studio for mixed-reality content (VISMIC)

Mesto: Beograd

Industrija: Analiza video podataka

Opis: Kompanija iz Beograda, specijalizovana za vizuelne efekte, stvara virtuelni studio za pretprodukciju scenskog koncepta i vizuelnih efekata u filmskoj industriji. Omogućavanjem previzualizacije budućih vizuelnih efekata i postavke scena, ovo rešenje je veoma efikasno sa aspekta vremena i troškova i naročito je pogodno za filmove srednjeg budžeta.

 

PHYTONET

Naziv projekta: Novel solution for effective oral candidiasis treatment

Mesto: Beograd

Industrija: Dodaci ishrani

Opis: Koristeći svoje znanje u oblasti stvaranja multifunkcionalnih prehrambenih proizvoda i suplemenata, Phytonet se upustio u razvoj proizvoda na bazi maqui  bobica koji će biti korišćen za prevenciju i iskorenjivanje kandidijaze. Ovo rešenje će značajno unaprediti terapijsku efikasnost oralnih antifungalnih lekova i smanjiti ponovno pojavljivanje, a takođe će delovati kao prevencija u slučajevima gde postoji mogućnost da se oralna kandidijaza razvije. 

 

EURO HEAT

Naziv projekta: Waste Gas Innovative Economizer

Mesto: Kragujevac

Industrija: Energetska efikasnost

Opis: Proizvodna kompanija iz Kragujevca razvija novi model ekonomizatora za gas sa značajno poboljšanim performansama i efikasnošću. Nova geometrija ovog proizvoda doneće optimizaciju veličine i pružiti bolje karakteristike razmene toplote, uz viši stepen ponovnog korišćenja otpadnih gasova čime će se poboljšati model cirkularne ekonomije.

 

PROGRAM RANOG RAZVOJA

SMARTFIREBLOCK

Naziv projekta: Smart Fire Protection

Mesto: Kragujevac

Industrija: Građevinski materijal

Opis: Startap iz Kragujevca razvija novu tehnologiju za proizvodnju trake za pasivnu zaštitu od vatre, napravljene od recikliranih sirovina i bioloških materijala. Novo ekonomično rešenje nudi dugotrajnu zaštitu od požara, ali takođe smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu koji je vezan za tehnologije za zaštitu od požara.

 

ANIMANISTAN

Naziv projekta: Mocap Compatible Keyframe Autorig Plug-in - McKap

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Kompanija iz Beograda nudi softverski dodatak koji će poboljšati proces produkcije 3D animacija za studije male i srednje veličine. Njihov  dodatak za vodeće 3D softvere u industriji virtualnih efekata će omogućiti lakše korišćenje podataka o snimanju pokreta bez uvećanja cene produkcije.

 

PIRATE ART STUDIO

Naziv projekta: Aestetic covers for people with dissabilities

Mesto: Beograd

Industrija: Medicinski i tarapeutski uređaji

Opis: Koristeći 3D tehnologiju i fotogrametriju, ova beogradska startap kompanija nudi ekonomične estetske pokrivače za proteze za donje ekstremitete. Kombinacijom 3D štampanja i specifičnog dizajna, nova tehnologija će imati pozitivan uticaj na socijalnu integraciju ljudi sa invaliditetom.

 

BOOSTOWSKI

Naziv projekta: Digital Retail Sales Manager

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Boostowski nudi aplikaciju za naprednu obuku radnika u maloprodaji. Sa novom metodologijom za procenu perfomansi, utvrđivanje ključnih indikatora uspeha i unapređenje veština, aplikacija ima za cilj da uveća produktivnost klijenata i njihov obim prodaje. 

 

STOCK STUDIO

Naziv projekta: Stock Studio

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Startap iz Beograda nudi sveobuhvatno softversko rešenje (SaaS) za upravljanje digitalnim sadržajem. Ovo će olakšati rad korisnicima  i pomoći će im da prate svoj foto sadržaj kroz različite platforme.

 

ABSTRACT

Naziv projekta: Abstract Cyber Forensics

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Kompanija iz Beograda razvija softversko rešenje podržano veštačkom inteligencijom koje će omogućiti brendovima da unaprede istražni proces u slučajevima falsifikovanja na globalnom nivou. Ovo rešenje će pomoći korisnicima da spreče gubitak prihoda i očuvaju reputaciju brenda i poverenje potrošača.

 

CARSYNC

Naziv projekta: CarSync

Mesto: Niš

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: CarSync je nova platforma na bazi cloud-a koja omogućava svojim korisnicima da zarade dodatni novac nudeći svoja vozila za iznajmljivanje. Ovo rešenje ima za cilj da reši neke od najvećih problema u sličnim rešenjima kao što su pravljenje rasporeda, komunikacija, operacije i merenje uspeha.

 

MECHATRONICS & MORE

Naziv projekta: Kuc-kuc Smart Lock

Mesto: Novi Sad

Industrija: Internet stvari

Opis: Startap iz Novog Sada razvija novu pametnu bravu koja će se koristiti za lakši pristup stanovima  i prostorijama koji se iznajmljuju. Novo rešenje je bazirano na Internet of Things tehnologiji, a sadrži i softversku arhitekturu na bazi cloud-a koja se koristi za kontrolu pristupa.

 

JUST SMART

Naziv projekta: Shtreber

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Beogradski startap posluje u domenu digitalnog obrazovanja i sada predstavlja novu multimedijalnu edukativnu platformu za decu školskog uzrasta. Ova platforma kombinuje elemente edukacije, igre i interaktivnog učenja, sa alatima i metodima koji motivišu na dalje učenje.

 

VIDEOSPACETV

Naziv projekta: VideoSpace BestView

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo

Opis: Beogradski startap sa poslovnim iskustvom stečenim u Ujedinjenom Kraljevstvu koristi veštačku inteligenciju da unapredi kvalitet prenosa video signala za krajnje korisnike. Ovo rešenje je kompatibilno sa postojećim rešenjima u ovoj sferi i može obavljati operaciju u realnom vremenu zahvaljujući velikoj brzini prenosa i obrade.

 

DIGITAL WORX

Naziv projekta: Maintenance management system 4.0

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Digital Worx razvija softversko rešenje za kompletno digitalno deljenje i upotrebu informacija, koje će omogućiti timovima za održavanje i upravljanje mašinama u okviru proizvodnih kompanija da efikasno vode veliki broj timova za izvršenje zadataka na terenu. Rešenje je namenjeno za male i srednje industrijske klijente koji rade u industriji 4.0.

 

HERBELIXA

Naziv projekta: HerbELICO

Mesto: Beograd

Industrija: Bio industija

Opis: Kompanija iz Beograda razvija novi biljni lek za iskorenjivanje Helicobacter pylori koja je otporna na antibiotike i napada ljude. Inovativna prirodna formula je bazirana na mešavini esencijalnih ulja dobijenih iz posebnih aromatičnih biljaka.

 

CORTEN ART

Naziv projekta: Bioethanol mist burner

Mesto: Šabac

Industrija: Energetska efikasnost

Opis: Startap iz Šapca razvija kamin za upotrebu unutar objekata, koji nudi visoke sigurnosne standarde i koristi bioetanol kao gorivo. Ovo ekološko rešenje se koristi za emisiju toplote, ali se takođe može upotrebiti i u dekorativnu svrhu za projekte renoviranja kuća i oplemenjivanja enterijera.

 

INDUSTRIAL ANALYTICS

Naziv projekta: Momentum CMMS

Mesto: Novi Sad

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Mlada novosadska kompanija stvara softversko rešenje koje će omogućiti lakše upravljanje i održavanje inventara u zdravstvenim ustanovama. Ovaj sistem će takođe omogućiti korisnicima da prave izveštaje o greškama, prate raspored održavanja i komuniciraju sa  onima koji pružaju uslugu održavanja.

 

HUMANLESS AGRICULTURE TECHNOLOGIES

Naziv projekta: Bioinformatics and predictive analytics software for soil – plant management with near real time prescription tools

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Beogradski startap koji se bavi informacionim tehnologijama u poljoprivredi razvija novi softver za upravljanje uzgojem biljaka, koji omogućava predviđanja u realnom vremenu i daje mogućnost unakrsne analize iz više izvora. Ovaj softver ima za cilj da reši neke od najčešćih problema kao što su analiza održavanja zemljišta i generisanje visokokvalitetnih mapa biljnog zemljišta.

 

PROPTER

Naziv projekta: Clash of Chefs World

Mesto: Alibunar

Industrija: Gejmifikacija

Opis: Tim iza kompanije Propter iz Alibunara koristi svoje bogato iskustvo u industriji video igara i razvija novu igru na bazi virtuelne realnosti u kojoj se igrači takmiče u pripremi hrane različitih nacionalnih kuhinja. Sa novim sadržajem i alternativnim načinom igranja, kompanija ima za cilj da se pozicionira na tržištu porodičnih igara u virtuelnoj realnosti.

 

MIRACLE DOJO

Naziv projekta: Karate Do

Mesto: Beograd

Industrija: Gejmifikacija

Opis: Startap iz Beograda kombinuje ekspertizu iz oblasti video igara sa karatistima svetskog nivoa kako bi razvio igru za mobilne telefone sa karate šampionima (sportistima) kao herojima unutar igre. Nova borbena mehanika unutar igre će biti razvijena da simulira karate tehniku i realno bodovanje na takmičenjima.

 

ANORIS TECHNOLOGY

Naziv projekta: Anora - Smart Glove for Blind People

Mesto: Beograd

Industrija: Internet stvari

Opis: Anoris Technology razvija multifunkcionalnu rukavicu osmišljenu da pomogne osobama sa oštećenim vidom. Nudeći osam funkcija dostupnih  pritiskom na jedno dugme, ovo rešenje će služiti kao pomoćno sredstvo pri izvršenju svakodnevnih aktivnosti i omogućiti korisnicima da uživaju u većem kvalitetu života.

 

CUSTOM COMETICS

Naziv projekta: Ink Cosmetics

Mesto: Čačak

Industrija: Farmaceutska industrija

Opis: Kompanija iz Čačka spaja znanje iz oblasti farmacije i moderne umetnosti da bi stvorila novi proizvod za negu kože koji se koristi nakon tetoviranja. Fleksibilni polimerski sloj u ovoj formuli prati dinamiku mišića i pruža sloj fizičke zaštite, ali takođe obezbeđuje kontrolisano otpuštanje aktivnih komponenti koje pomažu koži da se oporavi.

 

ATFIELD TECHNOLOGIES

Naziv projekta: WINESSENSE SENSOR NODE

Mesto: Bečej

Industrija: Interent stvari

Opis: Startap iz Bečeja razvija novi uređaj sa senzorom za primenu u vinogradarstvu. Rešenje sadrži mogućnost obrade podataka koja koristi veštačku inteligenciju, čime će pomoći korisniku da spreči bolesti biljaka i donese pravovremenu odluku o navodnjavanju, što će na kraju povećati prinose i smanjiti gubitke.

 

GOROSTAS GAME STUDIO

Naziv projekta: Cryptic Legends Mobile Game

Mesto: Beograd

Industrija: Softver i izrada aplikacija

Opis: Beogradski startap razvija igru za mobilne telefone inspirisanu likovima iz slovenske mitologije, sa blockchain tehnologijom kojom se osigurava vlasništvo nad posedom imovine unutar igre. Zajedno sa unapređenim strateškim i taktičkim elementima, igra uključuje i mogućnost sakupljanja elemenata i trgovine herojima.

 

WHITE LEMUR

Naziv projekta: SOMA Bioworks Development of biodegradable alternatives to plastic

Mesto: Beograd

Industrija: Višenamenski materijal

Opis: Tim kompanije White Lemur fokusira svoje veštine iz oblasti novih materijala da reši problem zagađenja okoline i obnovljive proizvodnje. Njihovo rešenje je novi biorazgradivi materijal od agrikulturalnog otpada, koji ima za cilj da služi kao ekološka zamena za stiropor.

 

CROPT

Naziv projekta: Smart Sowing Strategy

Mesto: Novi Sad

Industrija: Obrada podataka i analitika

Opis: Ambiciozni startap iz Novog Sada, pojačan ekspertizom sa instituta Biosense razvija novo rešenje za pametno planiranje procesa sejanja u poljoprivredi. Rešenje je bazirano na analitici velikog obima podataka i najsavremenijim algoritmima koji za cilj imaju da povećaju održivost i smanje rizik agrikulturalne proizvodnje.