Projekat postavio čvrste temelje institucionalnoj podršci inovacijama


11.12.2015

Četvorogodišnji Program podrške inovacijama u Srbiji zatvara se ovog meseca, ali njegovi korisnici – domaći preduzetnici i njihove inovacije – već su postali sastavni deo inovacionog ekosistema Srbije i efektivno doprinose razvoju njene nove inovativne ekonomije.

To je neposredno nasleđe ovog uspešnog pilot projekta, inače prvog zajedničkog napora Vlade Srbije, Delegacije Evropske unije i Svetske banke da se razviju instrumenti i programi za unapređenje inovativnih kompanija u našoj zemlji i uspostavi trajna institucionalna infrastruktura ključna za razvoj visokotehnološkog društva zasnovanog na znanju.

Od 2011. godine Fond za inovacionu delatnost sprovodi Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji finansira Evropska unija sa 8,4 miliona evra iz pretpristupnih fondova, a koji se sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Mlade inovativne kompanije i već postojeća preduzeća podržana su u okviru ovog projekta kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, dizajnirane tako da obezbede sredstva za projekte tokom faze istraživanja i razvoja.

Kroz četiri javna poziva za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja, i tri javna poziva u okviru Programa sufinansiranja inovacija, Fond je primio gotovo 500 predloga inovativnih projekata iz svih delova Srbije, uglavnom iz visokotehnoloških oblasti kao što su informaciono-komunikacione tehnologije, energetska efikasnost i nanotehnologije, ali i iz tradicionalnijih industrija poput prehrambene, poljoprivredne, mašinske i elektroindustrije.

Sedamnaest kompanija ostvarilo je prihod od prodaje ili davanja u zakup svojih inovativnih proizvoda, devet je uspostavilo međunarodnu saradnju, dok su dve kompanije osigurale distributera za američko tržište. U cilju zaštite svoje intelektualne svojine, kompanije su podnele 26 međunarodnih patentnih prijava, odnosno 33 na nacionalnom nivou, zajedno sa deset prijava za priznanje žiga i šest zahteva za deponovanje autorskih dela. Osamnaest kompanija uspostavilo je nove poslovne operacije ili partnerstva.

Godišnji prihod kompanija koje su dobile podršku za tri godine porastao je sa 6,21 miliona evra na 10,09 miliona evra – što je rast od 60 odsto. Izvoz je znatno uvećan – sa 0,59 na 3,1 miliona evra.

Broj zaposlenih u kompanijama čije je projekte podržao Fond za inovacionu delatnost porastao je sa 156 na kraju 2011. na 432 na kraju 2014. Naročito velik rast prihoda zabeležen je u novim kompanijama koje su dobile finansijsku pomoć u okviru Programa ranog razvoja – od 0,5 do 3,45 miliona evra, porast izvoza od 0,12 do 1,55 miliona evra, a otvoreno je 231 novo radno mesto u periodu od tri godine.

 “Želeo bih da čestitam Fondu za inovacionu delatnost i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na uspešnoj realizaciji Projekta podrške inovacijama u Srbiji koji je EU finansirala sa 8,4 miliona evra. Ovaj projekat je postavio nove standarde u korišćenju sredstava Evropske unije za jačanje inovacija, istraživanja i razvoja. Nadamo se da će Vlada Srbije nastaviti da podržava Fond i poslovnu i istraživačku zajednicu, omogućavajući im da postanu još konkurentniji, ostvare ekonomski rast i otvore nova radna mesta u zemlji”, kaže Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Zasebna komponenta Projekta podrške inovacijama u Srbiji imala je za cilj podsticanje odabranih naučno-istraživačkih instituta da se uključe u transfer tehnologije i komercijalizaciju, i pružanje pomoći u formulisanju reformske politike sektora.

 “Sarađujući sa istraživačkim sektorom, tim Svetske banke se uverio da u istraživačkoj zajednici raste interesovanje za unapređenje institucionalnih procesa u oblasti istraživanja i razvoja, i uvećanje mogućnosti inoviranja i transfera tehnologije iz istraživačkih instituta na tržište.

Pilot projekat podrške inovacijama u Srbiji pokazao se uspešnim. Međunarodna praksa i iskustvo nas uče da će stalna dugoročna posvećenost vlasti u Srbiji – uključujući i finansiranje –  i dugoročna podrška zainteresovanih grupa iz akademskog i privatnog sektora biti ključni za kontinuiran razvoj srpske privrede zasnovane na znanju”, kaže Toni Verheijen, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji.

Zahvaljujući uspehu Projekta podrške inovacijama u Srbiji, Fondu za inovacionu delatnost povereno je sprovođenje novog zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Evropske unije i Svetske banke – Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, čiji je cilj dalji razvoj inovacija i uspostavljanje sistema transfera tehnologije iz akademske zajednice ka privatnom sektoru.