Pametni početak: zatvoren poziv!


28.02.2023

Fond za inovacionu delatnost zvanično je zatvorio drugi javni poziv za program Pametni početak, koji je još jednom naišao na veliki odziv timova i inovativnih preduzeća širom Srbije. Program ima za cilj da pruži finansijsku i mentorsku podršku mladim timovima u najranijoj fazi razvoja, sa posebnim fokusom na razvoj prvog prototipa.

Na javni poziv koji je bio otvoren od 20. decembra 2022. godine pristiglo je ukupno 111 prijava, što ukazuje na visok nivo interesovanja i potencijala, kao i potrebu za finansijskom i tehničkom podrškom za poduhvate startap preduzeća u ranoj fazi razvoja. Učesnicima u programu na raspolaganju su finansijska i mentorska podrška u iznosu od 4,2 miliona dinara po pojedinačnom projektu. 

Preduzeća i timovi koji ispunjavaju formalne uslove za prijavu biće upućeni na međunarodnu procenu koju sprovodi nezavisna ekspertska komisija. Nakon prve faze procene, najkvalitetniji timovi i preduzeća dobiće priliku da se uživo predstave pred komisijom, posle čega se donosi konačna odluka o finansiranju na osnovu kvaliteta projekata i raspoloživih sredstava opredeljenih za javni poziv.

Odluka o užem izboru očekuje se u drugoj polovini aprila 2023. godine, dok se finalizacija postupka konačnog izbora projekata očekuje početkom juna 2023. godine.

Sredstva za realizaciju ovog javnog poziva obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u ukupnom iznosu od 132 miliona dinara.