Otvaranje poglavlja 25 priznanja nauci Srbije


19.12.2016

Na četvrtoj međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, održanoj prošle nedelje u Briselu, Pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno je i istog dana privremeno zatvoreno, pošto je konstatovano da EU nema dodatnih zahteva u odnosu na definisanu poziciju Srbije u ovoj oblasti. Poglavlje 25 će ostati zatvoreno do zatvaranja svih 35 pregovaračkih poglavlja.

Fond za inovacionu delatnost u okviru ovog poglavlja bio je zadužen za oblast inovacija i imao je značajno učešće u definisanju načina usvajanja i sprovođenja principa Inovacione unije, vodeće strategije EU u oblasti inovacija. U Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 25, podrška Vlade Republike Srbije aktivnostima Fonda označena je kao jedan od glavnih činilaca inovacionog sistema i kao jedan od osnovnih ciljeva u kontekstu približavanja Evropskoj uniji na planu nauke i istraživanja.

Osnaživanje rada Fonda i podrška države njegovoj delatnosti jedna je od mera za postizanje ciljeva Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016-2020. U skladu s tim, izdvojena su budžetska sredstva koja će obezbediti nastavak Programa ranoj razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, koje je Fond sprovodio od 2011. do 2016. godine.

Zahvaljujući svojim pilot programima, Fond je u proteklih pet godina pokrenuo poslovanje i razvio inovativne projekte više od 50 kompanija, omogućio otvaranje oko 300 novih radnih mesta, višestruko uvećane prihode i proboj na međunarodno tržište za brojne mlade kompanije i inovatore iz Srbije. Početkom decembra 2016. godine, Fond je izabrao i novih 14 inovativnih projekata kojima je odobrena finansijska podrška u okviru Programa saradnje nauke i privrede, koji trenutno sprovodi.