Obuka u Fondu za 12 inovativnih kompanija


17.09.2014

Fond za inovacionu delatnost je od 15. do 18. septembra 2014. godine, po četvrti put organizovao opštu obuku za kompanije kojima je odobreno finansiranje u okviru poslednjeg poziva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Obuka je sastavni deo Projekta podrške inovacijama u Srbiji i u potpunosti  organizuje i finansira Fond za inovacionu delatnost, a obukom su obuhvaćene  sledeće teme: razvoj poslovanja, analiza poslovnih prilika, zaštita i monetizacija intelektualne svojine, komercijalizacija i izlazak na tržište inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija, upravljanje finansijama i privlačenje budućih investicija.

“Opšta obuka organizovana od strane Fonda za Inovacionu delatnost za COPRIX Mediu je bila veoma značajna. Mentori, sesije kao i teme koje su obrađene tokom obuke pomogle su kako kompaniji tako i meni kao direktoru kompanije u vidu stečenih novih saznanja, posebnu u oblasti External financing options and role of private equity/venture capital (PE/VC) and, Company assessment and financial management and Exit strategies, koja ćemo svakako primeniti u budućem poslovanju”, rekla je Ana Koprić, direktorka Coprix Media d.o.o.

Na ovaj način Fond je nastavio da pruža pomoć mladim inovativnim kompanijama da unaprede svoje znanje u navednim oblastima. Međunarodni eksperti Donal O’Konel, Gabor Barania, Jehuda Binder i Ulrih Bas su kroz interaktivan pristup, tokom obuke preneli znanje kompanijama u oblastima koje su im ključne za dalji poslovni razvoj.