OBAVEŠTENjE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM OBJAVLjENIM 15. SEPTEMBRA 2022. GODINE (IPA 2018)


28.10.2022

                                                Javni poziv za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija

Obaveštavamo Vas da su za Program ranog razvoja dopunjeni Priručnik (u sekciji 2.1 Podobnost podnosilaca prijave za preduzeća čiji su projekti u implementaciji u okviru programa Pametni početak podobni ukoliko je izveštaj o razvoju prototipa odobren od strane Fonda) i Smernice za procenu projekata (u sekciji 1. Provera podobnosti i administrativne celovitosti za sve primljene prijave).

Molimo vas da za prijavu koristite dopunjene verzije dokumentacije.

Set neophodne dokumentacije nalazi se na stranici Fonda: Dokumentacija - septembar 2022.