Nastavak EU podrške inovacijama


18.01.2023

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji i trgovinsko-ekonomski predstavnici ambasada zemalja članica EU posetili su Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije i Naučno-tehnološki park u Beogradu.

Cilj posete bilo je predstavljanje najnovijih dešavanja u rastućem inovacionom ekosistemu u Srbiji i angažovanje sa inovativnim srpskim kompanijama, posebno u pogledu njihovih ambicija za ulazak na tržište EU i povezivanja sa investitorima iz Unije.

                             

„Ova zajednička poseta sa predstavnicima država članica još jednom naglašava važnost redovnog i bliskog angažmana sa inovativnim kompanijama, koje se brzo razvijaju u Srbiji. Proizvodi i usluge koji se ovde danas razvijaju su impresivni i predstavljaju budućnost za potrošače širom EU, Evrope i šire. Kompanije sa kojima smo razgovarali su visoko motivisane, kvalifikovane i primer su šta se može postići uz pomoć efikasnih struktura podrške, kao što su Fond za inovacionu delatnost i mreža naučno-tehnoloških parkova, poput beogradskog. Upravo zbog toga, Evropska unija nastavlja da nudi svoju bezrezervnu pomoć u izgradnji tehnoloških, istraživačkih i inovacionih kapaciteta Srbije, kao njen vodeći partner u ovoj oblasti“, kaže Andrea Hohuber, šefica odeljenja za evropske integracije, privredu i trgovinu u Delegaciji EU u Srbiji.

                             

Pozivom predstavnika država članica EU u Naučno-tehnološki park, EU nastoji da potencijalnim investitorima iz Evrope predstavi inovacioni ekosistem Srbije u usponu, dodatno promoviše vidljivost inovacija Srbije i podstakne inovativne srpske kompanije i startapove da pristupe tržištu EU.

EU je do sada obezbedila 88 miliona evra za istraživanje i razvoj u Srbiji, podržavajući inovacije kako u privatnom tako i u javnom sektoru. U okviru programa Horizont – naučnoistraživačke inicijative EU, 596 srpskih inovatora dobilo je sredstva za istraživanje ukupne vrednosti od 135 miliona evra. Na primer, uz pomoć sredstava ovog programa BioSens institut je dobio preko 50 međunarodnih priznanja za doprinos poljoprivrednim inovacijama, a očekuje se i da će postati Centar izvrsnosti za održivu poljoprivredu.