Nagrada novom proizvodu mBrainTrain


14.10.2016

Jedan od tri nagrađena projekta na nedavno održanoj konferenciji startap-a proistekao je iz tehnologije razvijene zahvaljujući podršci Fonda za inovacionu delatnost.

Proizvod Brawas kompanije mBrainTrain ostvario je mogućnost ulaganja od EUR 650.000 kao jedan od tri pobednika u kategoriji inovacija na takmičenju Catch 2016, održanom krajem septembra u Beogradu. Na ovoj konferenciji najboljim startap projektima iz Srbije dodeljena su sredstva u iznosu od gotovo pet miliona evra, koje su obezbedili vodeći investitori nemačke privrede.

Kompanija mBrainTrain je 2012. godine dobila sredstva iz projekta Podrške inovacijama u Srbiji u okviru Programa ranog razvoja. Tim sredstvima mBrainTrain je razvio Smarting, uređaj koji meri moždane aktivnosti.

Smarting je i dalje osnovni proizvod Kompanije, a od drugih elektroencefalografa (EEG), uređaja kojima se prati moždana aktivnost, razlikuje se po tome što je mobilan, odnosno bežično uvezan sa telefonom putem blututa. Ovo omogućava merenja u svakodnevnom okruženju, a ne samo u labratorijama kao što je do sada bio slučaj. Smarting je do sada prodat u 15 zemalja sveta, mahom tržištima zapadne Evrope, SAD i Kanade u svrhe naučnog istraživanja.

Brawas se oslanja na tehnologiju razvijenu za Smarting. Reč je o muzičkim slušalicama koje će se oslanjati na EEG tehnologiju i pomoću elektroda na delu glave iza uha prepoznavati moždano stanje korisnika, a zatim u skladu sa tim davati odgovarajuću muzičku preporuku.

Kompanija je već napravila prototip proizvoda, ali predstoji dodatni tehnički i dizajnerski razvoj. U toku su i ispitivanja uticaja različitih vrsta muzike na mozak, kako bi uređaj bio što precizniji.

Više o mBrainTrain-u možete naći ovde.