Mobicomp - hardersko rešenje za evidenciju radnog vremena zaposlenih


07.12.2014

U okviru Programa ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost kompanija 011LAB razvila je funkcionalnu biometrijsku kompjutersku platformu, koja je bazirana na modularnoj, otvorenoj arhitekturi i ima višestruku namenu.

Većina kompanija na tržištu nude samo softversko rešenje, a 011LAB je došao na ideju da razvije hardverski uređaj Mobicomp (Modular Biometric Computer Platform) koji usled svoje kompatibilnosti i modularnosti omogućava laku instalaciju i primenu raznih perifernih uređaja, operativnih sistema i biometrijskih algoritma. Tokom projekta koji je trajao jednu godinu, kompanija 011LAB je realizovala nekoliko prototipova ovog uređaja, koji je prošao preliminarnu sertifikaciju i u postupku je dobijanja patenta. U toku su pripreme za izvoz prototipova na evaluaciju kod zainteresovanih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tim se do sada susretao sa raznoraznim izazovima. Rešen je jedan od gorućih problema koji su poslodavci imali sa postojećim rešenjima, a to je da je jedna osoba mogla validirati nekoliko kartica, svoju i svojih kolega, pa je validnost podataka narušena. Mobicomp uređaj među prvima uvodi na tržište optičke biometrijske čitače otisaka prsta, onemogućavajući pomenute zloupotrebe.

Ono što razdvaja Mobicomp od konkurencije jeste njegova modularnost, odnosno mogućnost primene višestrukih različitih rešenja, kako softverskih tako i hardverskih što omogućava kupcima (sistem integratorima) da balansiraju između performansi i cene.

“U današnjem vremenu morate se uvek razvijati kako bi opstali ispred konkurencije. Tako su i svi kapaciteti kompanije 011LAB usmereni na dalje unapređenje Mobicomp-a, kao i na inovacijama u drugim sferama u svetu elektronike.”, rekao je Saša Vujić, direktor 011LAB.