MapApp: ZNANjE U DžEPU


24.08.2023

MapApp platforma za efikasnije učenje putem interaktivnih postera i mobilne aplikacije

Savremene tehnologije omogućavaju neverovatne mogućnosti za učenje. Jedna od tih mogućnosti je i mikroučenje tj. učenje u manjim „zalogajima“. Prepoznato je kao jedan od efikasnijih načina za sticanje znanja i veština jer se povećava verovatnoća da se informacije zapamte i zadrže tokom vremena. Mikroučenje se može prilagoditi specifičnim potrebama i interesovanjima učenika, što omogućava da se fokusiraju na teme za koje su zainteresovani. Sadržaj mikroučenja često se isporučuje putem interneta, što učenicima omogućava pristup sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Nove metode učenja

Preuzeće AppWorks je iskoristila najnovije tehnologije i dizajnirala MapApp platformu za učenje putem interaktivnih postera i mobilne aplikacije. "Kreirali smo niz interaktivnih postera koji prate najnovije trendove i koriste fascinaciju dece mobilnim telefonima. Zahvaljujući našem iskustvu u razvoju mobilnih aplikacija, stvorili smo platformu za efikasnije učenje", kaže Nikola Janković, osnivač i izvršni direktor kompanije AppWorks.

MapApp interaktivni posteri u kombinaciji sa mobilnom aplikacijom promovišu koncept mikroučenja. Tim, koji stoji iza MapApp, pravovremeno je shvatio da obrazovni sistem mora da prati razvoj tehnologije i da široko dostupni pametni telefoni mogu biti koristan edukativni alat. Tako je cilj ovog projekta postao unapređenje obrazovnog sistema i podsticanje inovativnosti u edukaciji, kroz nove metode učenja. Digitalni sadržaj u MapApp mobilnoj aplikaciji je povezan sa posterima putem QR kodova, koji osim atraktivnih vizuala pružaju učenicima interesantne informacije iz oblasti koju poster obrađuje.

Da bi učenicima pružili zanimljiv i zabavan dizajn postera i digitalnog sadržaja, okupili su tim koji se sastoji od urednika, dizajnera, nastavnika, programera i spoljnih saradnika koji imaju iskustvo u radu sa decom. Njihov cilj je da uvođenjem inovacija u obrazovni sistem olakšaju proces učenja i učenicima i nastavnicima. Uz video snimke, tekstove i animacije, MapApp mobilna aplikacija sadrži i kratke kvizove znanja koje urednici kreiraju za svaki poster.

Podrška Fonda

AppWorks je IT kompanija koja, od 2013. godine, razvija sopstvenu platformu za mobilne aplikacije. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije i podršci Fonda za inovacionu delatnost 2022. godine kroz Program ranog razvoja, uspeli su da unaprede  projekat za osavremenjivanje obrazovnog sistema u Srbiji. Razvojem novih postera i unapređenjem funkcionalnosti mobilne aplikacije, dinamika MapApp projekta se poboljšala.

MapApp interaktivni posteri već su prisutni u mnogim školama širom Srbije, a sada imaju još veću motivaciju da nastave sa razvojem ove priče.

Koncept mikroučenja

Mikroučenje putem postera je popularan metod isporuke informacija u malim delovima na vizuelno privlačan način. Posteri su efikasan način za prenošenje važnih poruka u sažetom i zapamtljivom formatu. Na prvi pogled, lako su razumljivi jer koriste jasan i kratak jezik, vizualno su privlačni zbog relevantnih slika i grafika i fokus im je na jednoj ključnoj poruci ili jednom konceptu. Sve informacije na posteru su podržane relevantnim izvorima i strateški su pozicionirane na lokacijama kojima učenici često pristupaju, uključujući radne prostore, učionice i platforme za učenje na mreži

Ideja iza mikroučenja je da se složene teme razlože na manje informacije koje su lakše za upravljanje i koje učenici mogu brzo razumeti i primeniti u stvarnim situacijama. Ovaj pristup posebno je efikasan za zauzete učenike koji nemaju dovoljno vremena ili pažnje da se posvete dužim obukama o temama koje ih zanimaju.

 

                   

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja,  Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra.

Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/