KONTINUIRANA PODRŠKA ZA RAZVOJ INOVACIJA


30.08.2021

 

Fond za inovacionu delatnost je kroz programe podrške inovacijama u poslednjem ciklusu za podnošenje predloga projekata podržao 46 preduzeća sa ukupno 5,6 miliona evra. Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke će u narednom periodu ovim preduzećima omogućiti razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju.

Interesovanje za dodelu bespovratnih sredstava Fonda raste iz poziva u poziv. Na raspisani javni za Program ranog razvoja i Program saradnje nauke podneto je više od 280 prijava inovativih projekata, a priliku za konkurisanje imali su i neformalini timovi. Od strane timova podneto je više od 130 prijava, a finansiranje je odobreno za ukupno 18 timova. Najveći broj odobrenih projekata došlo je od strane timova i predizeća iz Beograda, Novog Sada, Čačka, a najzastupljenije oblasti projekata su informaciono-komunikacione tehnologije, prirodne nauka i mašinstvo.

Za finansiranje su odabrani oni projekti koji imaju sposoban tim, inovativni potencijal, održivu konkurentsku prednost i jasne razvojne planove, kao i dovoljno kvaliteta da se takmiče na međunarodnom tržištu. Odabrana preduzeća sa inovativnim projektima imaju zadatak i da odgovore na očekivanje da su nauka i inovacije ključni činilac konkurentnosti i održivog razvoja kojem kao država i društvo težimo.

Program saradnje nauke i privrede posebno govori o tome da su zajednički projekti istraživača i privrednika u Srbiji ne samo mogući nego i da su potencijalno nepresušan izvor one neophodne dodate vrednosti kao merila generisanja vrednosti za društvo u celini.

Čestitamo preduzećima i naučnoistraživačkim organizacijama na izuzetno kvalitetnim inovacijama sa visokim potencijalom za uspeh na tržištu.

 

Pregled projekata odobrenih za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke i privrede

PROGRAM RANOG RAZVOJA

Kampster

Naziv projekta: Campster AI tutor application

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Startap Kampster iz Beograda razvija mobilnu aplikaciju za tutorisanje (virtuelni asistent za učenje) sa veštačkom inteligencijom koja će sadržati specijalizovane modele interaktivnog učenja, čime se rešava problem motivacije za online učenje.

 

Seemagination

Naziv projekta: See For Yourself

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Mlado preduzeće Seemagination razvija intuitivnu mobilnu aplikaciju na bazi proširene stvarnosti za kompanije koje proizvode boje i tapete koje žele da omoguće svojim klijentima da vizualizuju različite boje za zidove, tapete, fasadne pločice i drugo u svom životnom prostoru pomoću svojih pametnih telefona.

 

Miracle Dojo

Naziv projekta: MGamification

Mesto: Beograd

Industrija: Gejmifikacija

Opis: Preduzeće Miracle Dojo stvara okruženje za izradu mobilnih igara i gamification proizvoda zasnovanih na poznatim ličnostima i uticajnim osobama, kao i korporativnim brendovima.

 

TalentKit

Naziv projekta: TalentKit

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Startap TalentKit razvija platformu za organizovanje, izdavanje i ocenjivanje domaćih zadataka kod procesa zapošljavanja. Čini testiranje efikasnijim za poslodavce, i poštenijim prema kandidatima.

 

ThinkBIG Medic

Naziv projekta: Commercialization of the custom made, 3D printed casts

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Preduzeće ThinkBIG Medic iz Beograda nudi posebnu tehnologiju proizvodnje prilagođenih, personalizovanih, 3D štampanih medicinskih gipseva koji će putem medicinskih sistema doći do širokog tržišta sa ciljem da se što većem broju korisnika obezbedi kvalitetnija nega i lečenje.

 

Natura Eco

Naziv projekta: 3DCP

Mesto: Čačak

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Opis: Mlado preduzeće iz Čačaka Natura Eco nudi automatizovano robotsko prenosivo rešenje za 3D štampanje građevinskih objekata za brža i čistija rešenja za stanovanje.

 

Kagera

Naziv projekta: PyHAZOP- Dynamic Technology

Mesto: Vladimirci

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Startap Kagera nudi softversko rešenje na bazi veštačke inteligencije koje u industriji nafte i gasa smanjuje mogućnost kvarova, iznenadnih eksplozija i smanjuje operativni rizik, dok istovremeno maksimizuje bezbednost ljudi, postrojenja i životne okoline.

 

DigitaLLeather

Naziv projekta: Workstation for detection of defects on leather cut-parts

Mesto: Kragujevac

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Opis: Kragujevački startap nudi radnu stanicu koja će upotrebom algoritama veštačke inteligencije poboljšati performanse operatora kontrole kvaliteta u vizuelnom otkrivanju defekata u industriji kože.

 

Carvisor Technologies Team

Naziv projekta: Carvisor Technologies

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Mladi tim Carvisor Technologies razvija online platformu za procenu vrednosti automobila i analizu podataka, koja pruža relevantne procene cena i dubinsku analizu dešavanja na tržištu koristeći tehnologiju mašinskog učenja.

 

Valuator

Naziv projekta: Valuator

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Beogradski startap razvija softversko rešenje koje kompanijama omogućava jasnu i direktnu komunikaciju sa postojećim i novim dobavljačima radi postizanja najbolje ponude i uštede novca i vremena, a vlasnicima i menadžmentu pruža uvid, analitiku i izveštavanje o svim parametrima u procesima nabavke.

 

SBF Team

Naziv projekta: Smart Bio Fertilizer

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Preduzeće SBF Team bavi se kreiranjem inovativne mešavine mikrobnih i mineralnih komponenti koja značajno povećava stopu konverzije i prinos različitih useva u različitim vrstama zemljišta, čime se poboljšava ukupna proizvodnja i održivost ratarstva i organske poljoprivrede.

 

CINESSEUM

Naziv projekta: CINESSEUM

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Cinesseum nudi digitalnu uslugu za legalno prikazivanje filmova iz bivših zemalja Jugoslavije u dijaspori putem internet video platforme u cilju popularizacije ovih filmova i TV serija u svetu.

 

White Lemur

Naziv projekta: Eco-friendly Production of Biocompatible Versatile Biomedical Nanomaterials from Mushroom Production Waste – SOMA nanoWORKS

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Beogradsko preduzeće White Lemur nudi skalabilnu ekološku metodologiju za proizvodnju hitina i hitozana iz otpada od proizvodnje gljiva i prilagođavanje te tehnologije pametnoj proizvodnji.

 

DokTok

Naziv projekta: Doktok

Mesto: Beograd

Industrija: Softverske aplikacije u medicini

Opis: Preduzeće DokTok nudi telemedicinsko rešenje koje jednostavno i brzo pruža kvalitetne zdravstvene i psihološke konsultacije sa stručnjacima, rasterećuje zdravstveni sistem i unapređuje primarnu zdravstvenu zaštitu, čineći je dostupnom svima.

 

Super Protect

Naziv projekta: Antimicrobial aluminum foil for food packaging and other applications

Mesto: Čačak

Industrija: Novi materijali i nanotehnologije

Opis: Čačanski startap razvija asortiman proizvoda aluminijumske folije sa antimikrobnim premazom.

 

NewCo One

Naziv projekta: SCAR-Smart Construction Augmented Reality

Mesto: Beograd

Industrija: Građevinarstvo i građevinski materijali

Opis: Preduzeće NewCo One nudi hardversko-softversko rešenje na bazi proširene stvarnosti namenjeno poboljšanju komunikacije, praćenju napretka, skeniranju i otkrivanju grešaka u okviru projekata građevinske industrije.

 

Atavola

Naziv projekta: aTavola

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Opis: Startap Atavola razvija platformu za analitiku gostiju restorana, zasnovana na tehnologiji kompjuterske vizije, za poboljšanje i optimizaciju ukupnog poslovanja i efikasnosti restorana.

 

VizLore Digital Asset Management

Naziv projekta: VizLore AI Digital Asset Management - Vladam

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Opis: Novosadski VizLore Digital Asset Management razvija Web platformu za automatizovano trgovanje kriptovalutama zasnovana na veštačkoj inteligenciji.

 

No more… red skin

Naziv projekta: No more… red skin

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Beogradski starstap nudi novu formulu krema za tretiranje ekcema koja daje isti lekoviti efekat kao krema sa kortikosteroidima, bez štetnih sastojaka i vremenskog ograničenja u dužini tretmana.

 

Beehold

Naziv projekta: Beehold

Mesto: Niš

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Startap iz Niša nudi hardversko i softversko rešenje za pčelare, koje uz pomoć veštačke inteligencije omogućava praćenje pčela u realnom vremenu, digitalizuje proces pregleda košnica i pruža precizne informacije i savete za poboljšanje statusa kolonije.

 

Publitio

Naziv projekta: Publitio Enterprise

Mesto: Zrenjanin

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Publitio razvija softversko rešenje za otpremanje, skladištenje, obradu, isporuku i administraciju medijskih datoteka, koje omogućava poslovnim klijentima da zadrže potpunu kontrolu i vlasništvo nad svojim podacima i osnovnom infrastrukturom.

 

Mad Mage Games

Naziv projekta: Fantasy Engine

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Beogradski startap radi na stvaranju digitalnog prostora i alata za pravljenje multiplejer FRP igara koji omogućavaju timovima da kreiraju sopstvene uloge i priče kroz 3D digitalni medijum.

 

AI SOFTWARE

Naziv projekta: Brands Checker

Mesto: Beograd         

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Al Software razvija softver zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji će unaprediti način na koji brendovi prepoznaju krivotvorene i polovne proizvode i pretvaraju ih u korisne izvore podataka.

 

Cooperatiom Manager

Naziv projekta: Improving trading and communication system between agricultural traders and farmers

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Novosadski startap razvija softversku plaformu koja ubrzava i olakšava komunikaciju između trgovaca poljoprivrednim proizvodima i poljoprivrednika, kao i trgovaca međusobno.

 

Scientific kitchenette

Naziv projekta: Scientific kitchenette

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Beogradski stasrtap nudi strukturirani obrazovni program za decu od 5 do 8 godina koji objedinjuje osnove hemije, fizike i biologije.

 

Axios Logic

Naziv projekta: Axios Payment Module

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Axios Logic razvija off-net rešenje u realnom vremenu za mobilna plaćanja i dvofaktorsku autentikaciju, zasnovano na šifrovanim SMS porukama.

 

Precizni sistemi

Naziv projekta: MAM - MULTIPLATFORM AUTONOMOUS MODULE

Mesto: Beograd

Industrija: Robotika

Opis: Startap Precizni sistemi iz Beograda razvija Multiplatformni Autonomni Modul - MAM za autonomno vođenje i navigaciju robota na različitim platformama (na moru, na kopnu i u vazduhu) pomoću inercijalnih senzora i kompjuterske vizije.

 

Cinteraction

Naziv projekta: Virtual Classroom of the Future

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Opis: Novosadski startap razvija softversku platformu bazirana na veštačkoj inteligenciji za merenje angažovanosti učesnika u online nastavi i poboljšanje procesa prenosa znanja.

 

Divs Neuroinformatics

Naziv projekta: Divs DDNA

Mesto: Loznica

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Divs Neuroinformatics iz Loznice nudi rešenje u vidu veštačke inteligencije za skrining i ranu dijagnostiku dijabetesne neuropatije, poboljšanje procesa rehabilitacije i značajno skraćenje oporavka.

 

Executive Digital

Naziv projekta: Moda Design District

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Executive Digital nudi platformu za digitalni dizajn distrikt, odnosno međunarodna B2C platforma za nezavisne modne dizajnere da promovišu i prodaju svoje proizvode internacionalnim kupcima.

 

GirlBot

Naziv projekta: Bracelet Maket - STEM Toy for Girls

Mesto: Beograd

Industrija: Elektrotehnika

Opis: Beogradski staratap razvija posebno dizajniranu igračku za učenje programiranja i robotike kroz jedinstveni patentirani sistem izrade narukvica, što je čini posebno pogodnom za učenje kod dece, i zanimljivom devojčicama koje su zapostavljena ciljna grupa kada je ovakav tip igračaka u pitanju.

 

ENERGYPULSE

Naziv projekta: SDSS – System Dynamics on a ShoeString

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: System Dynamics on a ShoeString (SDSS) predstavlja inicijativu kompanije EnergyPulse da transformiše konvencionalne u pametne proizvodne sisteme, pružajući informacije zasnovane na podacima u realnom vremenu za trenutno donošenje odluka razvojem integrisanih hardversko-softverskih rešenja sa fokusom na pametno, automatizovano, kao i profilisanje sistema u realnom vremenu na sveobuhvatan, jednostavan za korišćenje i nadasve pouzdan način.

 

Technology team

Naziv projekta: Advanced multifunctional additive based on highly active-ZnO for feed production

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Technology team bavi se proizvodnjom naprednog multifunkcionalnog i bezbednog dodatka hrani za životinje sa antibakterijskim i antimikotoksinskim svojstvima zasnovanim na visoko aktivnom cink oksidu.

 

Shapa

Naziv projekta: Shapa

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono-komunikacione tehnologije

Opis: Beogradsko preduzeće Shapa nudi aplikaciju ѕa sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu. Aplikacija sa veštačkom inteligencijom koja omogućava sveobuhvatnu brigu o zdravlju ljubimaca unutar i van kuće, uz praćenje lokacije, sistem upozorenja i preporuke.

 

PROGRAM SARADNjE NAUKE I PRIVREDE

Naziv projekta: BEXEL Portfolio Manager

Nosilac konzorcijuma: BEXEL Consulting

Glavni partner: Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Napredno rešenje za upravljanje portfolijom građevinskih projekata, optimizaciju projekata i smanjenje rizika u građevinarstvu na bazi mašinskog učenja putem obavljanja unakrsne analize bogatih baza informacija dostupnih u okviru integrisanih 3D/4D/5D/6D BIM modela.

 

Naziv projekta: Slaughterhouse waste pasteurization system for biomass plants – a new approach

Nosilac konzorcijuma: Mont Stubline

Glavni partner: Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Mesto: Stubline

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Fleksibilni sistem pasterizacije otpada iz klanica kojim će se poboljšati proces i dizajn opreme za tretman klaničnog (i drugog organskog) otpada u postrojenjima za proizvodnju energije iz otpada.

 

Naziv projekta: AI-based nerve stimulation in patients with diabetic polyneuropathy (SmartStim)

Nosilac konzorcijuma: Global Electronic Solutions

Glavni partner: Institut Mihajlo Pupin

Mesto: Novi Sad

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Sistem koji zamenjuje izgubljenu prirodnu taktilnu povratnu spregu sa stopala veštačkom i smanjuje neuropatski bol pacijentima sa dijabetičkom neuropatijom.

 

Naziv projekta: New Pay

Nosilac konzorcijuma: sistemi band

Glavni partner: Fakultet medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu

Partner: Less is More

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Rešenje za sigurno bezgotovinsko plaćanje putem QR koda ili NFC sistema za automate i druga prodajna mesta.

 

Naziv projekta: Development of unique automatic welding machine

Nosilac konzorcijuma: ibotool

Glavni partner: Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Mesto: Valjevo

Industrija: Mašinstvo

Opis: Mašina za zavarivanje koja će omogućiti automatizovano zavarivanje različitih veličina i oblika ploča izmenjivača toplote, sa ciljem povećanja produktivnosti procesa i osiguranja vrhunskog kvaliteta finalnog proizvoda.

 

Naziv projekta: ATUVIS – Autonomous robot for train undercarriage visual inspection

Nosilac konzorcijuma: CAM Engineering

Glavni partner: Mašinski fakultet Univerzitet u Nišu

Partner: Institut Mihajlo Pupin

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Opis: Pametni sistem za pregled vozova koji kombinuje autonomnog robota sa veštačkom inteligencijom kako bi zamenio tradicionalni vizuelni pregled.

 

Naziv projekta: 3D Non-Destructive X-ray Inspection System for Catalytic Converters

Nosilac konzorcijuma: Visaris

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Elektronika

Opis: Tehnologija naprednih protokola u snimanju 3D rendgenskim zracima bez razaranja za upotrebu u kontroli kvaliteta katalizatora u automobilskoj industriji.

 

Naziv projekta: Rapid prototyping of optimised refrigerated vehicle bodies

Nosilac konzorcijuma: UNIPLAST SERBIA

Glavni partner: Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Partner: Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerzitet u Beogradu

Mesto: Šabac

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Softver za brzu izradu prototipova termoizolovanih nadgradnji vozila za prevoz lakokvarljivih namirnica koji štedi vreme i materijal.

 

Naziv projekta: CoCoS.ai

Nosilac konzorcijuma: Ultraviolet Consult

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Opis: Softverska platforma iz polja digitalne bezbednosti za poverljivo računarstvo za zaštitu AI/ML algoritama i maksimalnu privatnost podataka.

 

Naziv projekta: Platform for Remote development of Autonomous Driving algorithms in realistic environment - READ

Nosilac konzorcijuma: SYRMIA

Glavni partner: Institut za fiziku

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Kompjuterska platforma koja pruža inženjerima, istraživačima i nastavnicima sredstva za daljinski razvoj, testiranje i verifikaciju njihovih algoritama za autonomnu vožnju u realnom okruženju.

 

Naziv projekta: DiGispatch

Nosilac konzorcijuma: Infora Research Group

Glavni partner: Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Opis: Platforma za sveobuhvatno i simultano planiranje međunarodnog transporta sa primenom veštačke inteligencije koja omogućava klijentima da automatizuju poslovne aktivnosti dispečera.

 

Naziv projekta: On-board RTMS

Nosilac konzorcijuma: ATM BG

Glavni partner: Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo

Opis: Mobilni sistem za merenje relativne geometrije koloseka sa inteligentnim softverom za obradu podataka i optimizaciju aktivnosti na održavanju železničke pruge.