Katapult poziv je zatvoren!


17.10.2022

U 15 časova istekao je rok za podnošenje prijava za učešće u programu akceleracije Katapult.

Na raspisani javni poziv, koji je pokrenut 7. jula 2022. godine podneto je više od 140 prijava.

Tim Fonda će u narednom periodu raditi na proveri ispunjenosti formalnih uslova pristiglih prijava. Preduzeća koja ispunjavaju uslove podobnosti biće upućeni na međunarodnu nezavisnu procenu koju sprovode tehnički recenzenti i Komisija za selekciju.

Nakon prve faze procene, najkvalitetniji timovi dobiće priliku da se uživo predstave pred Komisijom za selekciju, posle čega se donosi konačna odluka o finansiranju na osnovu kvaliteta prijava.

Odluka o užem izboru očekuje se do kraja godine, dok se finalizacija postupka konačnog izbora preduzeća za učešće u programu akceleracije očekuje u februaru 2023. godine.